ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-168 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال

   1- پس گرفتن خرمشهر، تحقیر رژیم صدام:

دنیا باور نمی‌کرد جوانان ما، بسیجیان ما، سپاه نورس ما و ارتش ضربت دیده‌ی ما بتوانند خرمشهر را باآن‌همه استحکاماتی که دشمن و پشتیبانانش درست کرده بودند، پس بگیرند. وقتی جوانان ما خرمشهر را پس گرفتند، مرزها را پس گرفتند و توانستند خط آبی مشترک را هم پس بگیرند و با رفتن به فاو، دشمن را تحقیر کنند. ما که قصد نداشتیم فاو را نگه‌داریم؛ این تحقیر رژیم صدام بود؛ این به ذلت کشاندن ارتش بعث عفلقی بود.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده