ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺒﯿﻦ
آمادگی گردان 174 برای اجرای عملیات فتح المبین : شور و حال عجیب و غیر قابل توصیفی از روحیه و انگیزه عالی رزمندگان برای اجرای عملیات در سراسر منطقه و یگان ها ایجاد گردیده بود و بی صبرانه منتظر روز موعد و با ادبیات نظامی ساعت( س ) روز ( ر) برای یک عملیات آفندی بر علیه متجاوز و باز پس گیری سرزمین های اشغالی بودند .
اوایل اسفند بود که بخشی از یگان های تک ور مستقر در خط پدافندی که گردان ما هم جز انها بود برای هماهنگی های بیشتر و ادغام با نیرو های بسیج مردمی به باغات پوشید بین اندیمشک و دزفول (سبزآب) رفتیم که پس از یک هفته مجددا برای ادامه شناسایی ها و ایجاد معابر در میادین مین و آشنایی هر چه بیشتر نیرو های بسیج با ما ، در سنگر های پدافندی قبلی در خط مستقر شدیم (طرح ادغام نیرو ها در تاریخ 15/11/1360 با هماهنگی فرمانده های عالی صحنه عملیات ارتش و سپاه به امضا رسیده بود ). 
نیرو های قرارگاه نصر 3 (تیپ سه لشکر 21 حمزه و بخشی از تیپ 7 ولی عصر دزفول سپاه )در منطقه روستایی سرخه مشطط وملحه و تپه های کوت کاپن تک جبهه ای را بایستی آغاز می کردند،یعنی در ساحل غربی رودخانه کرخه با عبور از یک دستگاه پل پی ام پی شناور نظامی ، ولی تدبیر فرمانده عملیات بر استقرار یک دستگاه پل شناور مشابه دیگر در روی رودخانه کرخه در منطقه …تیپ نصب گردید که پشتیبانی آمادی از یگان ها با سهولت انجام شود .روز آماده شدن یگانها برای اجرای عملیات شبانه مصادف با یکم فروردین سال 61 یعنی روز عید نوروز بود که آن سال از نظر ماه شمسی کبیسه بود ، سربازان ، درجه داران، افسران و سپاهیان و بسیجیان به مناسبت عید نوروز به هم تبریک گفته و بر حسب اداب و رسوم ما ایرانیان در حد وسع و امکانات روز عید را پاس داشتیم . 
حرکت یگانها به سمت مواضع دشمن تقریبا در ساعات اولیه تاریکی شب آغاز شد و بایستی هر یگان از منطقه  مشخص وعبور از معابر از قبل پاکسازی شده مین به مواضع عراقی ها تک کنند و دسته ادوات که من در آن به عنوان دیده بان خمپاره انداز 81 میلی متری انجام وظیفه می نمودم بایستی پس از کشف تک و آغاز عملیات در ساعات دوازده و نیم بامداد دو فروردین ماه سال 61 بر روی مواضع عراقی ها که قبلا ثبت تیر شده بود اجرای آتش می کردیم که این ماموریت به نحو مطلوبی اجرا گردید . 
اجرای انواع آتش های پشتیبانی خمپاره انداز ها ، توپخانه ها و دیگر سلاح های اجتماعی و کالیبر کوچک بر روی مواضع دشمن آنچنان دقیق و نشان شده بود که در بسیاری از خطوط جبهه دشمن غافلگیر و در یک حالت انفعالی قرار گرفت . 
نیرو های عراقی در مواضع مقابل گردان ( گردان ۱۷۴ ) ما بر روی تپه های کوت کاپن به طور جدی و قاطع پدافند می کردند و با ادامه یک رزم شدید بین نیرو های ما و عراقی ها که تا ساعت 5 صبح طول کشید تا حدودی ادامه کار را نا ممکن کرده بود و افرد ما تلفات قابل ملاحظه ای داده بودیم لیکن اهتمام ، جسارت و انگیزه بالای نیرو های رزمنده گردان موجب شد که با وارد عمل کردن گروهان احتیاط تحرک جدی تری به خط داده شود و حدود ساعت 6 صبح به بیشتر خطوط پدافندی متجاوز ،نفوذ کردیم و اهداف تعیین شده قبلی مربوط به گردان که تپه های کوت کاپن و بخشی از منطقه ی مقابل روستای صالح داوود تقریبا تا ساعت 10 صبح روز دوم فروردین ماه سال 1361به تصرف نیرو های گردان ما درآمد ، من به عنوان دیده بان خمپاره انداز که در کنار سایر رزمندگان در عملیات حضور داشتم از آغاز عملیات تا تصرف هدف های گردان شاهد صحنه های به بدیلی از ایثار و شجاعت و انگیزه بالای رزمندگان در دشمن ستیزی و تک بر علیه نیرو های عراقی بودم ،زیباترین صحنه های مشاهده شده همدلی ، هماهنگی و شجاعت همه نیرو های ادغامی اعم از ارتشی ، سپاهی و بسیج و جهاد گر بودم که عاشقانه ، صادقانه و عارفانه و بدون هیچ گونه غرور و تکبری تنها به فکر انهدام و بیرون راندن متجاوز از سرزمین های اشغالی بودیم .
 
 چگونگی شهادت فرمانده شجاع گروهان سروان شهید ( سرتیپ ) محمد حسین واسفی :
 

پس از تصرف هدف که با دشواری های زیادی همراه بود و تلفات زیادی اعم از مجروح و شهید داشتیم ، ولی به محض تصرفخطوط پدافندی دشمن  نسبت به تحکیم هدف و آرایش مواضع پدافندی پرداختیم که این شهید بزرگوار در حال هدایت و کنترل گروهان و بررسی امار تلفات یگانی بودند که توپخانه های دشمن بر روی مواضع متصرفی ما ، آتش های پراکنده اجرا می کردند ، این شهید در حالی که فعالیت های یگان را هدایت می کرد با انفجار یک گلوله که در حدود 15 متری او و اصابت ترکش به زیر گلویش در زمانی کمتر 

از 10 دقیقه در همان منطقه به شهادت رسید که من و چندین سرباز که در داخل سنگر های پدافندی عراقی بودیم شاهد نحوه شهادت این فرمانده ارزشمند بودیم،  واقعا حلاوت این پیروزی برایمان تلخ شد و بلافاصله جنازه وی تخلیه و از طریق گردان استوار مقیسه که ارشد ترین پایور گروهان بود به عنوان سرپرست گروهان تا پایان عملیات فتح المبین کنترل و هدایت یگان را بر عهده داشت . و احتمالا به یک درجه تشویقی نائل شدند. 
در مرحله بعدی که تک به سایت های 4 و 5 در ارتفاعات  رادار در مقابل شوش بود در روز 6/1/1361توسط نصر یک ( تیپ یک لشکر 21 و تیپ 7 دزفول از سپاه پاسداران و نیروهای بسیج )و نصر 3 (تیپ سه لشکر 21 پیاده حمزه و سه گردان از نیروهای سپاه و بسیج که گردان ما (174)جز سازمان رزم نصر 3 بود . 
همزمان بایستی توسط این دو قرارگاه به ترتیب به سایت های راداری پدافند هوایی 5 و 4 که در آغاز تهاجم سال 59 13به اشغال نیرو های عراقی در امده بود در روز ششم فروردین ماه تک می کردند . 
ما در آغاز تاریکی شب به سمت هدف ها حرکت کردیم و زمان رسمی آغاز تک ساعت یک بامداد بود که بایستی دو قرارگاه هماهنگ به هدف های مربوطه تک نمایند ولی در منطقه نصر سه و گردان ما به علت برخورد با میادین مین وسیع با دوساعت تاخیر در ساعت سه و نیم بامداد تک به هدف (سایت 4 راداری )اغاز شد ،نیرو های متجاوز عراقی با توجه به در دست داشتن دو سایت راداری که بر روی ارتفاعات رادار بودند و اشرافیت کامل و دید و تیر وسیع به کل منطقه داشت ،تمهیدات زیادی برای ایجاد موانع و دفاع از انها به عمل آورده بودند ، این مرحله از عملیات ، یگانهای تک ور خودی با دشواری و مشقت اغاز شد ،نزدیکی صبح روز هفتم بود که یگان ما از جاده رفاییه به فکه که در جناح راست سایت 4 عبور می کرد ،رسیدیم و هر لحظه درگیری با شدت بیشتری ادامه می یافت ،پس از نبردی تقریبا سه ساعته ما به تاسیسات رادار رسیدیم و نیرو های عراقی در یک انفعال و سر درگمی در حال فرار ویا بخشی از انها کشته و یا به اسارت در امدند و تقریبا در ساعت 8 صبح سایت 4 کاملا به تصرف نیرو های ما در امد و حجم عظیمی از زاغه های مهمات و وسایل و تجهیزات و سلاح انفرادی و اجتماعی و تانک به غنیمت نیرو های خودی در آمد یک عدد کارد سنگری و یک عدد فانوسقه از این عملیات آفندی آن شب از عراقی ها به غنیمت گرفتم که به عنوان یادگار و نماد دوران جنگ نزد من نگهداری میشود . 
در این شب از دسته ما که خمپاره انداز بود یک سرباز اهل میناب بندر عباس و یک سرباز اصفهانی مجروح شدند.نکته قابل توجه اینکه در بعد از ظهر همین روز که ما در داخل سنکر های عراقی حوالی سایت مستقر بودیم شاهد تیراندازی های پراکنده توپخانه های دشمن بر روی این مواضع بودیم که به علت پراکندگی نیرو ها در محوطه سایت و سنگر ها استوار خان بابایی اهل کرمانشاه و یک سرباز در حوالی سنگر های ما بر اثر اصابت ترکش توپخانه به شهادت رسیدند . 
هنگامی که عراقی ها شکست قطعی را در سایت ها دریافت کردند برای حفظ باقی مانده نیرو ها و سلاح و تجهیزات خود مبادرت به عقب نشینی از مسیر جاده آسفالته  دشت چنان به سمت ارتفاعات برقازه فرار کرده بودند که به علت فرار تعجیلی تعداد بیش از 50 دستگاه تانک و نفربر که برخی از آنها در زمین های مجاور که حالت باتلاقی داشت و فصل بارندگی بود  در گل فرورفته بود و متوقف شده بودند که پس از عملیات توسط یگان های زرهی و مهندسی خودی جمع اوری و مبنای تشکیل یگانهای زرهی سپاه را قرار گرفتند . 
 ،دسته ادوات ما مقادیر زیادی اسلحه و تجهیزات مهمات و 2 دستگاه خودرو گازی 66 روسی و جیپ فرماندهی به غنیمت گرفت که از کامیون باری غنیمتی برای جابجایی وسایل و خمپاره انداز ها در عملیات های بعدی استفاده کردیم . 
برابر گزارش نوبه ای عملیاتی نصر سه در ساعت 11 روز هفت فروردین حدود 5 هزار از نیرو های عراقی به اسارت در امدند و به عقب تخلیه گردیدند ،نکته قابل توجه در بین این اسرای عراقی اسارت سرهنگ سردار فرمانده تیپ یک لشکر 1 مکانیزه عراق بود ، ایشان اهل شهر سلیمانیه عراق بود که به زبان کردی تکلم می کرد . 
برابر اظهارات امیر سرتیپ دوم نصرت الله معین وزیری از افسران طراح عملیات فتح المبین که خود اهل سنندج میباشد .

با این سرهنگ عراقی ( فرمانده تیپ ۱ لشکر ۱۰ مکانیزه ) ارتش عراق ملاقات و گفت و گویی دتشتند که در خاطرات خودگفتند: << از این سرهنگ عراقی فرمانده تیپ پرسیدم شما که این همه مقاومت می کردید ،چه شد با این سرعت تار و مار شدید؟ پاسخ داد ؛نمیدانم چشم باز کردم دیدم سربازان ایرانی در سرتاسر منطقه  
مسولیت من راه می روند >> .هنگام تخلیه این سرهنگ عراقی در داخل یک دستگاه جیپ بر روی جاده رفاییه من او را دیدم . 
 
بیان دو خاطره دیگر در هنگام اجرای این عملیات ها ؛ 
 
خاطره اول مربوط اسارت تعدادی از نیرو های عراقی در روی تپه های کوت کاپن بود ،در هنگام تصرف مواضع عراقی ها تعدادی تیربار1 کالیبر 75  که در قبل از عملیات روی مواضع پدافندی ما آتش های شدید و موثری را اجرا می کردند به غنیمت گرفتیم ،گروهبان مختاری از دسته ادوات ،چند نفر از این اسرا را به پای یک قبضه از این تیربار ها آورد و با استفاده از حضور یک بسیجی عرب زبان از انها خواست که نحوه تیراندازی و نوار گذاری تیربار فوق را به ما نشان دهند ، ابتدا کتمان کردند ولی با اسرار این درجه دار یکی از سربازان عراقی خدمه ،نحوه و بکارگیری اولیه را بصورت تعجیلی به ان درجه دار و چند سرباز تیربار چی اموزش داد و این کارکنان خودی در مراحل بعدی عملیات از همین تیربار ها که مهمات زیادی هم داشتند بر علیه عراقی ها به کار گرفتند . 
 
خاطره دوم که از زبان فرماندهان یگان شنیدم مربوط به اسارت  سرتیپ دخیل هلالی فرمانده تیپ 96 مهمات خاصه عراق بود که در ساعت یازده و سی دقیقه روز چهارم فروردین ماه  به اسارت در امد ،ایشان ابتدا خود را سرهنگ نیرمان معرفی میکند که بعدا معلوم شد مشخصات اصلی او سرتیپ ستاد دخیل هلالی است که بعد از بازنشستگی مجددا به خدمت اظهار و به فرماندهی تیپ مزبور گماشته شده ،وقتی از این سرتیپ عراقی سوال شد نظر شما در باره این عملیات چیست ؟ نگاهی عمیق به نقشه ترسیمی (نقشه مراحل عملیات ) که برای ارائه چگونگی اجرای عملیات  به خبرنگاران تهیه شده بود ، انداخت و اظهار داشت ؛ این عملیات  در نهایت سادگی طرح ریزی و در نهایت جسارت اجرا شده است .  
 
 
1- تیربارکالیبر 75 که تیربار های تک لول روسی بسیار خوبی بودند و نواخت تیر بالایی داشتند در قبل از عملیات روی مواضع پدافندی ما باحجم آتش زیادی تیراندازی می کردودر شب عملیات از یگانهای ما تلفات گرفتن . 
 
 
درود و رحمت واسعه الهی به روان پاک سربازان راستین وطن که در لباس ارتشی ،سپاهی و بسیجی و جهادی و….. حماسه ارزشمندی را در مقطعی از تاریخ خلق 
 
 کردند که مورد تحسین ایندگان خواهند بود و درود بر پدران  و مادران که چنین فرزندان رشیدی را برای اعتلای این مرز و بوم تربیت کردند ،بدون تردید تاریخ این سرزمین نبرددلیرانه آنان را در صفحات زرین خود به نیکی ثبت کرده ویا خواهد کرد و از متجاوزین جز زشتی و پلشتی نام نخواهد برد.

 

منبع: گروهبان ۳ وظیفه رحمان اکبرآبادی دیدبان خمپاره انداز ۸۱ م.م  در فروردین سال  ۱۳۶۱ _ سرتیپ دوم اکبرآبادی  یکم فروردین ماه ۹۹

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده