ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-161 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال 1- مانعشدن دشمن از رسیدن به اهداف شومش:

 

خدا را شکرگزاریم که این توفیق را به نیروهای جمهوری اسلامی داد که بتوانند یک دوره تلاش و دفاع افتخارآمیز را پشت سر بگذارند.

آتشی برافروخته شد. دشمنی به خانه حمله کرد. نیروی مسلح ما مثل جوان دلاور این خانه به استقبال دشمن شتافت دشمن را از رسیدن به اهداف شومش مانع شد. البته زخم دید. جراحت دید. سختی دید. خستگی و کوفتگی تحمل کرد. اما حالا که برگشته، کار خودش را انجام داده و رو به خانواده کرده، می‌تواند سرافراز و مفتخر بگوید که من کارم را انجام دادم و دشمن را از نقشه شومش بازداشتم. این آن ترسیم درست از نیروهای مسلح ماست و سازمان ارتش و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از اساسی‌ترین و محوری‌ترین عناصر این مجموعه بوده. از اول جنگ تا به آخر آن.

 

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده