ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-158 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال

1- آزمایش ارزنده و درخشان در جنگ، در مقابل تهاجم دشمن، در دفاع از مرزها و شهرها:

یک‌بار دیگر در حضور برادران عزیز و مسئولان ارتش جمهوری اسلامی ایران، یاد شهدای عزیزی که دانشکده افسری را به شکلی که مناسب با نظام اسلامی و توقعات مردم مسلمان آراستند و اداره کردند را، گرامی می‌داریم. شما عزیزانی که در این مرکز به تحصیل مشغولید یا فارغ‌التحصیل شده‌اید و به‌افتخار افسری نائل شدید، ازجمله عزیزترین فرزندان این ملتید. امروز ارتش در چشم مردم عزیز است، و مردم برای آنها که پنج سال قهرمانانه دفاع کرده‌اند، ارزش زیادی قائل‌اند؛ حق هم همین است. یک ملت مگر از ارتش خود چه چیزی را توقع دارد؟ توقع ملت این است که ارتش با آنها همسو و هم دل باشد، و ارتش صادقانه نشان داده که این­گونه است. توقع ملت این است که ارتش ملتی که جوان­هایش همه مبارزند و سربازانش در سطح ملت گسترده­اند، مثل نوک باشد و ارتش بوده است. در جنگ، در مقابل تهاجم دشمن، در دفاع از مرزها و ارتش ما یک آزمایش ارزنده و درخشانی را نشان داد. لذا ملت هم باید از چنین متشکر باشد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده