ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-157 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال 4- مبارز و آماده برای دفاع از مرزهای میهن و مرزهای استقلال ملت:

یک تحول در ارتش تحول هدف است. هدف ارتش در آن روز عبارت از حفظ نظام فردی طاغوتی بود. این را هم در شعارهایشان و هم در تابلوها و هم در تعلیماتشان به یکدیگر تعلیم می‌دادند و به آن تظاهر می‌کردند. امروز هدف ارتش حفظ انقلاب، اسلام، ایران، ملت و دفاع از مردم و آرمان‌های مردم است. تحول ارتش این است که در آن روز، ارتش پشت‌میزنشین و اداره نشین بود؛ میدان را ندیده بود و آنقدری هم بوی میدان به مشامش نرسیده بود، از خود افتخار نشان نداده بود. امروز ارتش، ارتش میدان جنگ است، ارتش رزمنده و اهل کار و عمل است. دشمن را دیده و با او روبرو شده است؛ به او ضربت زده و از او ضربت خورده است. ارتشی دشمن‌شناس و دوست شناس، ارتشی مبارز و آماده برای دفاع از مرزهای میهن و مرزهای استقلال ملت؛ یک تحول حقیقی در ارتش به وجود آمد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده