دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (28)
تاریخچه و نقش گردان623 آماد و ترابری در دوران دفاع مقدس در سال 1358، همزمان با تشکیل پشتیبانی لشکر، گردان آماد و ترابری با استعداد یک گروهان آماد و خدمات تشکیل و شروع به کار نمود. به تدریج، این گردان تجهیزات و وسایل مورد نیاز خود را درخواست داده و دریافت نمود. در اوایل سال 1361، استعداد خود را به 50% افزایش داد. پس از اینکه لشکر یگانهای خود را به مناطق عملیاتی جنوب و غرب اعزام نمود، گردان آماد و ترابری پشتیبانی لشکر به مناطق عملیاتی اعزام و با تشکیل نقاط آمادی، وظیفه پشتیبانی از یگانهای لشکر را به عهده گرفت.

در راستای وظایف خطیر خود، در عملیات‌های مختلف که لشکر شرکت داشت، گردان آماد و ترابری وظیفه مهم جابه‌جایی یگان‌ها (نیرو، سلاح و مهمات) و تدارک آنها را اجراء نمود و باعث گردید که یگان‌های لشکر به نحو شایسته در عملیات شرکت نموده و برای این مرز و بوم افتخار و غرور ملی کسب نمایند. جابه‌جایی یگان‌های لشکر از منطقه سرزمینی به شمال‌غرب، غرب و جنوب کشور، مخصوصاً ادوات و تجهیزات و انواع سلاح و مهمات کار بسیار مهم و در عین حال، مشکل و سختی است که بارها و به دفعات، توسط گردان آماد و ترابری در طول سال‌های جبهه و جنگ صورت گرفت.

پس از استقرار لشکر در منطقه گیلانغرب، گردان آماد و ترابری نیز به همراه پشتیبانی لشکر به این منطقه اعزام گردید و سپس به همراه لشکر به منطقه سومار و پس از مدتی به منطقه جنوب (فکه) عزیمت نمود. خدمات ارزنده گردان در تحرک و جابه‌جایی یگان‌ها ستودنی و قابل ذکر است.

در آبان‌ماه 1371، هنگام اجرای طرح رجعت، گردان به منطقه سرزمینی خود در استان سیستان و بلوچستان عزمت نمود و در پادگان زاهدان مستقر گردید.

در سال 1390، در پی اجرای طرح ثامن‌الائمه در خردادماه، پس از استقلال تیپ388 مستقل ایرانشهر، گروهان سوم از گردان آماد و ترابری انتزاع یافته و زیر امر این تیپ قرار گرفت و در 15 آبان 1390 نیز، گروهان دوم از گردان جدا شد و جزء سازمان تیپ288 مستقل خاش قرار گرفت. در 1 اسفند 1391، سازمان آن حذف و استعداد آن به صورت مساوی 3/1 به تیپ‌های مستقل جهت تشکیل گردان‌های پشتیبانی تقسیم و اختصاص یافت.

صورت اسامی فرماندهان گردان623 آماد و ترابری از بدو تشکیل تا سال 1390

R

درجه

نام و نشان

تاریخ انتصاب

مدت انتصاب

سِمت

یگان

1

سرگرد

صدیقی

1362

3 سال

فرمانده

گردان623

2

سرهنگ2

توپچی

1365

5 سال

فرمانده

گردان623

3

سروان

داورپناه

1370

5 سال

فرمانده

گردان623

4

سرهنگ2

رضایی

1375

5 سال

فرمانده

گردان623

5

سرهنگ2

نظری

1380

3 سال

فرمانده

گردان623

6

سرگرد

عباس محمودی

1383

4 سال

فرمانده

گردان623

7

سرهنگ

غلامعلی خمری

1387

2 سال

فرمانده

گردان623

8

سرهنگ2

فرشید حسنی

1389

1 سال

فرمانده

گردان623

9

سرهنگ2

علی حسینی

1390

2 سال

فرمانده

گردان623

 

 

تاریخچه و نقش گردان619 بهداشت و درمان در دوران دفاع مقدس

اواخر سال 1358 گردان بهداشت و درمان به استعداد حدود 25% تشکیل و به طور رسمی خدمات درمانی را شروع نمود. به تدریج این گردان تجهیز شد، وسایل و تجهیزات لازم را در اختیار گرفت و در اوایل سال 1361 استعداد و سازمان گردان به 50% ارتقاء و پشتیبانی از یگان‌های لشکر را به عهده گرفت. همزمان با اعزام یگان‌های لشکر به مناطق عملیاتی این گردان با پشتیبانی لشکر به منطقه عملیاتی اعزام و با برپایی و تشکیل اورژانس و بهداری یگان‌های لشکر را پشتیبانی می‌نمود.

پس از اینکه لشکر در منطقه گیلانغرب (دشت دیره) مستقر گردید، گردان بهداشت و درمان نیز به همراه سایر گردان‌های پشتیبانی به منطقه مذکور اعزام گردید و از آنجا به همراه لشکر به منطقه سومار عزیمت نمود و خدمات درمانی و پزشکی بسیار زیادی را برای رزمندگان لشکر88، اعم از درمان، اعزام، بستری، مداوای مجروحان و مصدومین طی سال‌های دوران دفاع مقدس به نحو شایسته و مطلوبی را فراهم نمود. اوایل سال 1369 به سمت جنوب (شوش) عزمت نمود. این گردان در آبان 1371 در پی اجرای طرح رجعت به منطقه سرزمینی خود در استان سیستان و بلوچستان مراجعت نمود و در پادگان زاهدان مستقر گردید.

در سال 1390، در پی طرح ثامن‌الائمه در خردادماه، گروهان سوم بهداشت و درمان از گردان انتزاع یافته و جزء گردان پشتیبانی تیپ388 قرار گرفت. همچنین، در 15 آبان 1390، گروهان دوم نیز به سازمان تیپ288 مستقل خاش اضافه و از گردان بهداشت و درمان جدا گردید. در 1 اسفند 1391، سازمان آن حذف و استعداد آن به صورت مساوی 3/1 به تیپ‌های مستقل جهت تشکیل گروهان‌های بهداشت و درمان تقسیم و اختصاص یافت.

صورت اسامی فرماندهان گردان619 بهداشت و درمان از بدو تشکیل تا سال 1390

R

درجه

نام و نشان

تاریخ انتصاب

مدت انتصاب

سِمت

یگان

1

سرهنگ2

ابراهیم شادوند

1364

2 سال

فرمانده

گردان619

2

سروان

اعتمادی

1366

2 سال

فرمانده

گردان619

3

سرگرد

غیاثوند

1368

2 سال

فرمانده

گردان619

4

سرگرد

محمدعلی صادق بختیاری

1370

1 سال

فرمانده

گردان619

5

سروان

کمالی

1371

1 سال

فرمانده

گردان619

6

سرهنگ2

قاسمی

1372

2 سال

فرمانده

گردان619

7

سرگرد

درویشی

1374

3 سال

فرمانده

گردان619

8

سرگرد

دادرس

1377

3 سال

فرمانده

گردان619

9

سرهنگ2

درویشی

1380

5 سال

فرمانده

گردان619

10

سرهنگ2

مهرداد رحیم‌آبادی

1385

5 سال

فرمانده

گردان619

 

 

منبع: دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان ، سرهنگ غلامحسین زرگر ، 1398، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده