ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-156 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال 3- دفاع از شرف، حیثیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورمان و از موجودیت انقلاب اسلامی:

در تاریخ ما کمتر زمانی پیدا می‌شود که در جمع نیروهای مسلح بودن اینهمه افتخار داشته باشد. زیرا اکنون نیروهای مسلح ما از شرف، حیثیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورمان و از موجودیت انقلاب اسلامی در مقابل دشمنی که از شرف و انسانیت بویی نبرده است، دفاع می‌کنند. یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که ارتشش با مردمش آمیخته است و این از هدف الهی آنها نشاط می‌گیرد. ارتش، بسیج، سپاه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همه صد درصد بازوبه‌بازو در میدان‌های جهاد عليه باطل شرکت دارند و این جهاد تا احقاق حقوق حقه ما ادامه پیدا خواهد کرد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده