مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی-6
با استقرار کنسرسیوم و نفوذ سیاسی و نظامی آمریکا در ایران سیل سرمایهگذاری خارجی برای غارت منابع اقتصادی کشور به ایران سرازیر شد و در اندک مدتی 220 شرکت آمریکایی، 285 شرکت انگلیسی، 651 شرکت آلمانی، 160 شرکت فرانسوی، 53 شرکت ژاپنی و 40 شرکت سوئیسی در سراسر ایران حضور يافتند. بانکهای خارجی نيز یکی پس از دیگری در ایران تأسیس گرديد و دولت شاهنشاهي نيز با تضمین این سرمایهها، خاطر استعمارگران را از ضرر و زیان حاصل از ملی شدن نفت آسوده ساخت.

افزايش نفوذ مستشاران آمريكايي

 

قرارداد مربوط به هیأت نظامی آمریکا که مأمور بازسازی ارتش ایران بود و به اختصار «آرمیش»[1] ناميده شد، در تاریخ 3 نوامبر 1943م و هیأت نظامی آمریکا در ژاندارمری ایران که اختصاراً به آن «جمیش»[2] اطلاق مي‌كردند، در تاریخ 27 نوامبر 5 آذر 1321ش، امضاء شد. در قرارداد اول رئیس هیأت نظامی در ارتش ایران می‌توانست نسبت به انتخاب، اخراج، انتقال و تحقیق در مورد افسران ارتش ایران پیشنهادهای خود را به وزارت جنگ ایران، تسلیم کند. قرارداد دوم حتی گستاخانه‌تر از اولی بود، چرا كه رئیس هیأت در ژاندارمری قادر بود به‌ صورت كاملأ مستقل، در موارد فوق‌الذکر عمل کند.

اعزام دو هیأت نظامی آمریکایی در ایران به‌حضور آمریکایی‌ها در ایران ابعاد تازه‌ای بخشید. یکی از دلایل موافقت دولت آمریکا با اعزام مستشاران نظامی به ایران و قبول فوری آن، به ‌واسطه اعتقاد مقامات وزارت خارجه آمریکا بر اين باور بود كه از اين طريق، دولت آمريكا قادر می‌گردد تا ارتش ایران را تحت کنترل داشته و هر نوع جنبشی را که ممکن بود احتمالاً در ارتش به‌ وجود آید، مانع شود. درثانی، از ارتش و نیروهای انتظامی برای تأمین نظم و امنیت داخلی به‌ منظور تسهیل در ارسال مهمات به شوروی و همچنین جلوگیری از توسعه نفوذ نازی‌ها و کمونیست‌ها در ایران، بهره‏برداری نماید. دولت ايران همچنين از آمريکا درخواست مستشاراني براي بازسازي نيروي پليس(شهرباني) نمود. دولت آمريکا يک غير نظامي را به ‌نام «استفن تيمرمن»[3] به ايران اعزام کرد. مدت قرارداد تيمرمن دو سال از تاريخ ورود به ايران بود. همراه تيمرمن، يك آمريكايي ديگر به ‌نام «جيمز شريدان»[4] نيز در سپتامبر 1942 به عنوان مشاور خوراك و تداركات به ايران اعزام مي‌گردد.(ريكس، 1386: 136)

 

عملكرد مستشاران آمريكايي در ايران

مستشاران آمريکايي از ابتداي حضورشان در ايران و به خصوص بعد از كودتاي سال 1332، در امور مختلف نظامي و سياسي کشور ايران دخالت رو به تزايدي داشته و نقش استعماري ايفاء مي‌کردند. دولتمردان آمريكايي مترصد آن بودند تا با استفاده از فرصت حضور گسترده مستشاران آمريكاي در ايران، به هر ميزاني كه قادر به انجام آن هستند، نفوذ خود را در حوزه ارتش و به ‌طوركلي نيروهاي مسلح ايران و در ادامه نيز ارتش‌هاي كشورهاي منطقه، توسعه و افزايش دهند. برخي از اين مداخلات و تأثيرگذاري‌ها عبارت بودند از:

 -کسب اخبار از اوضاع ارتش ايران؛

– تربيت نظاميان ايران، براساس آداب و فرهنگ آمريکايي؛

– انطباق نظام آموزشي ارتش ايران با مدل آمريکايي؛

– دخالت در تعيين و انتخاب فرماندهان عالي‌رتبه ارتش ايران؛

– نفوذ كامل در ارتش ايران؛

– تسلط بر سياست‌هاي کلان ارتش؛

– ديکته و تحميل کردن سياست‌هاي کلان خود به فرماندهان ارتش؛

– دخالت و اعمال نفوذ در امور خريدهاي نظامي و تسليحاتي ارتش ايران؛

از عمده وظایف اداره مستشاری مي‌توان به تاًمین نیازمندی نیروها از لحاظ امور آموزش كاركنان، اعزام افسران و درجه‌داران برای طی دوره‌های آموزشی تخصصی به کشور آمریکا، امور آماد و پشتيباني یگان‌ها (مانند تأمین قطعات یدکی اسلحه و وسايل خریداری‏شده از آمریکا و مهمات مربوط به آنها) و نظارت در اجرای برنامه‌های آموزشی و نگهداری وسايل نظامی به ‌منظور بالابردن آمادگی رزمی نیروها اشاره نمود.  (قره‌باغي، 1364: 138-136) در عین حال، اصلي‌ترين وظيفه آنها نظارت بر عملكرد ارتش ايران به‌منظور حصول اطمينان براي حركت آنها در سمت اهداف تبيين شده بود. مستشاران آمریکايی ارتش بیش از 30 سال مشاور نظامی فرماندهان ارتش بوده و با شرکت در تمام برنامه‌های آموزشی، عملیاتی، ‌اطلاعاتی و آماد و پشتيباني نیروهای سه‌گانه در کنار كاركنان ایرانی، در ستادها، ادارات و یگان‌های رزمی خدمت می‌کردند. اين مهم باعث گرديده بود تا اطلاعات جامع و كاملي از سازمان ارتش و ساير قواي نيروهاي مسلح همچون ژاندارمري به ‌دست آورند.

توسعه و تقويت روابط ايران و آمريكا

دوره روابط ايران و ايالات متحده‌ آمريكا پس از كودتاي 28 مرداد ماه 1332 و سقوط حكومت مصدق از حساسيت و اهميت ويژه‌اي برخوردار است و نقطة عطفي در اين روابط به شمار مي‌رود. اين دوره نيز همچون گذشته با تحول‌هاي نفتي ايران، آغاز مي‌شود و به مسايل امنيتي و سياسي و اهميت راهبردي گذرگاه ايران پيوند مي‌خورد. شدت و حدّت اين نگراني‌هاي نفتي و امنيتي، به ‌قدري حساسيت براي هر دو كشور ايجاد كرد كه آنها را به نزديكي بيش از پيش و اتحاد و همكاري متقابل نظامي و امنيتي سوق داده و ايالات متحده را در كلية تحولات اقتصادي، امنيتي و سياسي ايران درگير و حاكم نمود. همين امر باعث گرديد تا زمينه حضور تعداد قابل توجهي از نظاميان و سياسيون آمريكا، تحت عنوان مستشاران نظامي و غیرنظامی در ايران فراهم گردد. اقدامات آمريكا در اعطاي كمك به كشورهاي جهان سوم، مسير رشد و توسعه آن كشورها را از طريق ملي خارج و زمينه وابستگي آنها به اقتصاد جهاني و غرب را تشديد مي‌كرد. از اين رو، مستشاران نظامي آمريكايي كه براي آموزش كاركنان ارتش و چگونگي استفاده از تجهيزات نظامي بعد از سال 1332 به ‌صورت وسيع وارد ايران شده بودند، چنان محدوده قدرتشان افزايش يافت كه به ‌خود اجازه هر نوع دخالتي را در امور نظامي و نظاميان ايران مي‌دادند.

با بازگشت محمدرضا پهلوي به كشور و امضاي موافقت‌نامة نفتي كنسرسيوم آيزنهاور، رئيس جمهور و «جان فاستر دالس»[5] وزير امورخارجه‌ آمريكا، تصميم گرفتند سياست تقويت حكومت ايران را با شدت و در قالب تأكيدي فراوان بر كمك‌هاي اقتصادي و نظامي، پيگيري و پياده كنند. از جملة آن كمكي 45 ميليون دلاري بود كه به حكومت سپهبد زاهدي پرداخت شد تا سريعاً به رفع اختلافات خود با بريتانيا پرداخته و نسبت به تسویه حساب در حوزه‌های اقتصادی اقدام نماید. با استقرار کنسرسیوم و نفوذ سیاسی و نظامی آمریکا در ایران سیل سرمایه‌گذاری خارجی برای غارت منابع اقتصادی کشور به ایران سرازیر شد و در اندک مدتی 220 شرکت آمریکایی، 285 شرکت انگلیسی، 651 شرکت آلمانی، 160 شرکت فرانسوی، 53 شرکت ژاپنی و 40 شرکت سوئیسی در سراسر ایران حضور يافتند. بانک‌های خارجی نيز یکی پس از دیگری در ایران تأسیس گرديد و دولت شاهنشاهي نيز با تضمین این سرمایه‌ها، خاطر استعمارگران را از ضرر و زیان حاصل از ملی شدن نفت آسوده ساخت.

در طول اين مدت، دولت‌مردان آمریکايي با ترساندن دربار و دولت از خطر کمونیسم، توانستند بارسنگین هزینه‌های تأسیسات و تسلیحات نظامی را به ملت ایران تحمیل نموده و امور ارتش و راهبرد نظامی کشور را به مستشاران آمریکایی سپرده و باعث استقرار نظام پلیسی در کشور گردند.

بين سال‌های 1332 تا 1339 (1953 تا 1960)، اين پرداخت‌هاي ارزي به 567 ميليون دلار كمك اقتصادي و 450 ميليون دلار كمك نظامي بالغ مي‌شد كه در حدود 31 درصد كل هزينه‌هاي دولت ايران را در سال‌هاي مالي بين 1333– 1338 (1954– 1959) تشكيل مي‌داد. علاوه بر اين‌ها، مبالغي نيز به ‌صورت وام از سوي بانك‌هاي آمريكايي در اختيار ايران گذارده شد كه يك رقم آن تنها در 1348 (1969) بالغ بر 353 ميليون دلار مي‌گرديد كه بخش عمدة آن در امور صنعت نفت هزينه شد. در 1350 نيز مبلغ 120 ميليون دلار وام در اختيار ايران قرار گرفت.(نوازني، 1383: 42 و43) ايران به ‌عنوان مدافع منافع آمريكا و پاسدار سنگرهاي آمريكا در خليج‌ فارس وعده‌هاي بي‌سابقه‌اي براي خريد هر نوع سلاح غيرهسته‌اي از زرادخانه آمريكا شامل پيچيده‌ترين هواپيماهاي جنگي اف 14، اف 16 و هواپيماهاي آواكس دريافت كرده بود. در خلال سال‌های 1353– 1356 (1972 – 1977)، انتقال تسليحات از آمريكا به ايران در سطحي صورت گرفت كه در تاريخ روابط بين‌الملل شناخته‏ شده نبود.(همان:47)

 

منبع: مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی، عسگری، شاداب، 1393، ایران سبز، تهران

 


1- ARMISH. Army Mission

2- JAMISH. – Jandarmery Mission

3- Stephen Tymerman.

4- James Shriden.

5- John Foster Dulles.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده