عبور از سيروان (71)
رايحه معطر گياهان كوهي در سرتاسر خط الرأس قله به مشام ميرسيد. گياهاني كه خوراك قوچ و ميش و كَل و بزكوهي است و برخي از آنان خاصيت دارويي دارند. از چند نقطه، اطراف كوه و مناطق دور دست را با دوربين ديدم. به بالاترين نقطة كوه صعود كرده و در ديدگاهي مستقر شديم. منطقة وسيعي از خاك عراق زير ديد بود و با دوربين ميتوانستيم تا بخشي از منطقه حلبچه را ببينيم.

گذري بر قلل اورامان تخت

چند هفته‌اي از استقرار بوميان مرزنشين بر روي قلل و معابر كوه اورامان‌تخت و دربند گذشته بود و اطلاعات مختصري از محل استقرار و مأموريت آنها به دست آورده بودم. مي‌دانستم كه پايگاه‌هاي آنان دور از خط دفاعي دشمن قرار گرفته و اشغال آن بدون درگيري و مزاحمت دشمن بوده و گفته مي‌‌‌‌‌شد تشكيل پايگاه‌ها به منظور ناامن كردن منطقه براي تردد عناصر ضدانقلاب به داخل خاك عراق و برعكس مي‌باشد، اما معلوم نبود كه بوميان مأموريت‌هاي نفوذي شناسايي يا ضربتي به داخل خاك عراق هم دارند يا نه و آيا اطلاعات و اخباري از آن سوي مرز كسب مي‌كنند؟ از طرفي اين پايگاه‌هاي مراقبتي در جناح راست ما فعاليت داشتند و لازم بود موقعيت دقيق آن را بدانيم تا در صورت درگيري و شرايط خاص آنها را با دشمن اشتباه نگيريم. همچنين مشتاق مشاهدة طبيعت مرتفع اورامان تخت بودم؛ بنابراين يكي از روزهاي گرم مرداد ماه به اتفاق سه نفر سرباز ورزيده از پايگاه مره سور به سمت دكل كمانجير (مريوان) بر روي ارتفاع حركت كردم. ابتدا با پاسداران مستقر در پايگاه كاوه‌زهرا هماهنگي نموده و اطلاعاتي را دربارة مسير و محل پايگاه‌ها از فرمانده اين پايگاه دريافت كردم. قبل از حركت از محل از «هاوارماما» و هاوار ديگري كه نامش را فراموش كرده‌ام نگاهي به منطقه انداختيم و مسير را مشخص كرديم. هاوار لغتي است كه بوميان پاوه و هورامانات و احتمالاً كردهاي كردستان به كار مي‌‌بردند و به معني محل سكونت موقت عشاير دامدار است كه در فصول بهار و تابستان از آن استفاده مي‌شود و اين مكان‌ها معمولاً بايد داراي آب و علوفه براي دام‌ها باشند. در اين مكان‌ها ديواره‌‌هاي سنگي براي حفاظت دام‌‌ها و افراد ساخته شده است. البته امروزه به لحاظ تغيير در نحوة زندگي مردم اين گونه هاوارها معمولاً بلااستفاده مانده است. جاده‌‌اي متروكه در آن محدوده قرار داشت كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي گاه خودرو كمك‌داري از نوسود تا دكلي كه روي كوه اورامان ايجاد شده است تردد داشته ولي اينك در اثر فرسايش تقريباً غيرقابل عبور مي‌نمود. يك دكل بزرگ تقويت امواج (راديو ـ تلويزيون يا مخابرات) بر روي كوه كمانجير اورامان مناطق مرزي مريوان و پاوه را زير پوشش قرار مي‌داد و ما آن را به نام دكل مريوان مي‌شناختيم. ما از جادة مالرويي شيب زياد كوه را به سمت دكل پيموديم. اين راه كوهستاني ناهموار، دشوار و تا حدودي طولاني بود. بوميان بيشتر از وجود قاطر براي جا‌به‌جايي بار و حتي افراد در اين مناطق استفاده مي‌كنند. ما چهار نفر همه سالم و آماده بوديم و پس از چند ساعت طي طريق به بالاي كوه رسيديم. در نزديكي دكل به نقطه‌اي رسيديم كه آن سوي كوه پديدار شد. با دوربين نگاهي به منطقه انداختم. طبيعتي بسيار زيبا و ديدني اما صعب‌العبور جلب توجه مي‌كرد. دره‌هاي عميق و صخره‌اي كه سرشاخه‌هاي سيروان از ميان آن عبور مي‌كرد از دور نمايان بود. اين رشته‌ كوه كه از حجيج شروع و به سمت تته، دزلي، قوچ سلطان و بايوه در غرب مريوان امتداد دارد، شبيه كوه‌هاي گرين در لرستان است. كساني‌ كه كوه ماربره را از سمت روستاي ونايي به طرف سفره و سپس به سوي چهل‌نابالغان از نظر گذرانده‌اند، مي‌توانند تجسمي از بخش جنوبي كوه اورامان تخت داشته باشند. نسيم سردي كه از ميان برف‌ها برمی خواست، عرق راه ما را خشك نموده و احساس سردي نموديم. كوه‌هاي اورامان برخلاف شهر نوسود كه هواي گرمسيري دارد، به علت ارتفاع زياد (حدود 3000 متر) همانند كوه‌هاي مريوان سرد و برف‌گير است. دامنة شمالي كوه برف زيادي داشت و شكاف‌ها و شيارها پر از برف بود. بر روي كوه برفچال ها1 یا نقاط گودي وجود دارد كه پر از برف است و ذخيرة برف آن تا سال بعد تمام نمي‌شود.

رايحه معطر گياهان كوهي در سرتاسر خط الرأس قله به مشام مي‌رسيد. گياهاني كه خوراك قوچ و ميش و كَل و بزكوهي است و برخي از آنان خاصيت دارويي دارند. از چند نقطه، اطراف كوه و مناطق دور دست را با دوربين ديدم. به بالاترين نقطة كوه صعود كرده و در ديدگاهي مستقر شديم. منطقة وسيعي از خاك عراق زير ديد بود و با دوربين مي‌توانستيم تا بخشي از منطقه حلبچه را ببينيم. درياچة سد دربنديخان، سوسكان، بياره، بلخه عليا، خوارو، كوه شيند‌روي، ارتفاعات پروينه، درگه شيخان، طويله و تعدادي روستا قابل تشخيص بود مناطق سرسبز اطراف درياچه كوه‌هاي شاخ شميران نيز ديده مي‌شد در سمت شمال و شرق ارتفاع كه قسمت بالاي آن را صخره‌‌هاي عظيم پوشانيده بود و با شيب تند‌تري به دره‌‌اي وصل مي‌شد، برجستگي‌ها و شكاف‌هاي عميق جلب توجه مي‌كرد كه غير قابل عبور مي‌نمود. درة نسبتاً عميقي در مقابل ما بود كه در داخل آن آبي جريان داشت كه يكي از سرشاخه‌‌هاي سيروان به نام «چم‌گران» مي‌باشد. در مقابل رشته ارتفاع كوهسالان و دره‌هاي عميقي از دور جلب توجه مي‌كرد كه گفته مي‌شد جريان آب آنها به سيروان مي‌پيوندد. در داخل درة چم‌گران چند روستاي كوچك مشاهده مي‌شد. در ميان عوارض اورامانات منزل «شيخ عثمان نقشبندي» جلب توجه مي‌كرد.

منبع: عبور از سیروان، سرتيپ2 ستاد علي عبدي بسطامي ، ۱۳۹۱، ایران سبز، تهران

 

 

 

 


1- برفچال: زاغه عمودی روی ارتفاعات که برف در داخل آن انباشته می شود.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده