ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-153 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن - - دفاع جانانه نیروهای مسلح و ملت ایران:

در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله که نیروهای مسلح و ملت ایران آن دفاع جانانه و فراموش‌نشدنی را از خود نشان دادند بسیاری از ملت‌های مسلمان، آیین شما، مذهب شما، افکار شما و عقاید شمارا به برکت همان دفاع جانانه و ایستادگی در مقابل زورگویی و تجاوزگری، بدون هیچ تبلیغی پذیرفتند؛ اینها واقعیت است.

  1. ایستادگی جوانان ما در مقابل خباثت‌ها و دشمنی‌های کفر و استکبار جهانی:

دفاع مقدس ما، دوران جنگ هشت‌ساله پرماجرای این کشور، داستان ایستادگی ملت ایران و ایستادگی جوانان ما در مقابل خباثت‌ها و دشمنی‌های کفر و استکبار جهانی است. درست است، در مقابل ما به‌ظاهر یک رژیم بعثی بود. صدام بود. و او هم عنصری بود به‌قدر کافی خبيث، به‌قدر کافی ضد بشریت و ضد انسانیت، اما فقط او نبود؛ آن چیزی که موجب شد این جنگ، هشت سال ادامه پیدا کند، عوامل پشت پرده‌ی استکبار جهانی بودند که او را تشویق می‌کردند، به او وعده می‌دادند، امکانات می‌دادند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده