ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-152 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن

1- ایستادگی در من فقدان امکانات:

اول جنگ، ما هیچ‌چیز نداشتیم، همه‌ی شما یا اغلبتان در جنگ بودید؛ بنده هم از نزدیک شاهد بودم؛ واقعا دست ما خالی بود؛ نه ارتش ما امکاناتی داشت، نه سیاه که آن روز اصلا تشكل درستی نداشت؛ حتی تفنگ انفرادی در دست افراد نبود؛ وسایل ابتدایی یک جنگ حقیقی در اختیار نبود. در منطقه‌ی اهواز که بنده آنجاها بودم… بعضی از یگان‌های یک تیپ ما شاید حدود ده دستگاه تانک در اختیار داشتند؛ یعنی یک‌دهم آنچه باید داشته باشند. تانک‌هایشان از بین رفته بود، منهدم شده بود؛ در عین حال جوان‌های ما ایستاده بودند و تلاش می‌کردند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده