ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-151 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن

33- ایستادن با امکانات کم، با محاصره‌ی اقتصادی و با تحریم عمومی:

در آن روز، همین نیروی هوایی و همین ارتش و سپاه و بسیج، با امکانات کم، با محاصره اقتصادی و با تحریم عمومی توانستند در مقابل جبهه‌ای بایستند که اگرچه صفوف مقدمش نظامیان بعثی صدام بودند؛ اما صفوف مؤخر آن، همه‌ی قدرت‌های نظامی شرق و غرب بودند و پشتیبانی فنی و علمی و اطلاعاتی و سازماندهی و مدیریتی از سوی آنها انجام می‌گرفت. در مقابل چنین جبهه­ی وسیعی، ما توانستیم به همت جوان‌هایمان، به همت بسیجمان سپاهمان، ارتشمان، خلبانان و فنی‌های شجاعمان و عناصر کارآمد رسته‌های مختلف نیروهای مسلمان بر دشمن پیروز شویم.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده