هفتمین فصل غزل (39)
یک کولهبار از وصف حالت باز جامانده ست امی سوزد از تکثیر چشمت حس خاموشی

یک حنجره فریاد

مجتبی طهمورثی

یک آسمان بال از پر پرواز جامانده ست

یک کهکشان از بودن از آغاز جامانده ست

از صحنه‌های عاشقی‌ها، بی‌قراری‌ها

آیینه‌ای مخصوص چشم‌انداز جامانده ست

جایی که هر دم غنچه‌های سرخ می‌چیدند

در آستین سبزشان اعجاز جامانده ست

یک حنجره فریاد در ناي زمان‌ها ریخت

تصنیف‌های شور صد آواز جامانده ست

ای خوش‌نشین دشت‌های آبی احساس

یک کوله‌بار از وصف حالت باز جامانده ست

امی سوزد از تکثیر چشمت حس خاموشی

خط نگاهت در نگاه راز جامانده ست

سربسته آیا مانده رازی باز در دفتر؟

باغ غزل در سینه جانباز جامانده ست

 

منبع: هفتمین فصل غزل ، مجموعه شعر دفاع مقدس ، 1376، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده