ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-144 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن

24 – تحمل ساعات دشواری، سخت‌ترین لحظات عمر:

من بارها گفته‌ام و بازهم تکرار می‌کنم که از تجربه‌ی جنگ در دوره‌های نظامی، حداکثر استفاده بشود. هم به‌منظور استفاده از جنبه‌ی علمی وقایع جنگ که البته مهم است و هم به‌منظور زنده نگه‌داشتن آن روزهای پرافتخار. باید آن ساعات دشواری را که شما در آن، سخت‌ترین لحظات عمر را تجربه کردید و آزمودید، از یاد نرود. مگر شوخی است که ملتی یک جنگ هشت‌ساله را با نیروهای مسلحش؛ بااین‌همه افتخار و بااین‌همه سرافرازی بگذارند؟ در این جنگ، چه کسی به ما کمک کرد و چه کسی به دشمن ما کمک نکرد؟! مگر این چیز کمی است من به جد معتقدم که در ارتش و سپاه، همه پدیده‌هایی که چشم را به خود جلب می‌کند به نحوی انگشت اشاره‌ای به آن روزهای پرافتخار داشته باشد. در هر همین سرودهایی که در این مجالس خوانده و نواخته می‌شود که بسیار خوب و مورد سپاس است به‌جای تعریف یک شخص، به تعریف انبوه انسان‌هایی بپردازند که ساعات پرافتخاری را گذراندند و این کشور را، این جامعه را، این تاریخ را، دستگاه رهبری را و دستگاه اداره‌کننده‌ی کشور را در دنیا سربلند کردند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده