گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش نداجا سیرجان
به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 01/10/98 در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی ( کارشناسی و کارشناسی ارشد) به مدت 16 ساعت و به استعداد 442 نفر در مرکز آموزش شهدای وظیفه سیرجانبرگزار گردید.

این دوره با بکارگیری تعداد 11  نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند با 23 ساعت نفر از تاریخ 06/11/98 تا 08/11/98 به مدت 3 روز اجرا نمود جلسه اختتامیه با حضور مهمانان ویژه امیر دریادار دوم ستاد پرویز سلیمی پناه معاونت محترم تربیت و آموزش نداجا و سایر میهمانان و تمام اساتید و فرماندهان خاتمه یافت.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده