جنگ زندگی-15
مطرح کردن مشکلات و شناسايی از موقعيت دشمن تنها پرواز فرشته سکوت، فضاي منطقه عمليات را جذّاب و دلپذير کرده بود. آرامش در سنگر ياران خودنمائي ميکرد. جسم فرسوده خسته از بيداد زمان در کنج سنگر غنوده بود. روح سرکش از کالبد تن نيمهجانم گريزان شد. تا دمي آسوده خاطر همگام با جانم در درياي پرتلاطم زندگي غرق شده بود. که زندگي اصلح و سعادتمند چيست و چگونه به چنگ آورم. و در آغوش بگيرم. مگر ميشود با دست خالي و نداشتن امکانات لجستيکي و نبود قدرت انهدامي برتر. و فاقد نيروي ضربتي، اين غول ستيزهجو، درندهخوي را به ستوه آورد و هلاک كرد، و به خط مرزي راند.

صداي زنگ تلفن مرا جلب کرد.

– قربان من گروهبان خرسند (مسئول مخابرات گردان) هستم. سلام.

جناب سروان توفيق پشت خط هستند.

– توفيق به گوشم

– قربان فرماندهان گروهان، افسران درجه‌داران مسئول، در سنگر ستاد منتظر ورود شما هستند! ساعت 0730 را اعلام كرد.

به آنجا رفتم، پرسنل احترامات به جا آوردند، گفتم:

– بفرمائيد بنشينيد.

روحم را پس از ملموس کردن، و بوسه گرفتن از چهره پرسنل حاضر در جلسه، قلبم را آکنده و مبرا از هر نوع پليدي، تکبر، کينه‌جوئي نمودم، و جايش را به نور الهي و محبت ياران دادم، پس از اندک مکثي اشاره به نماينده عقيدتي سياسي گردان کردم مسئول عقيدتي قبل از شروع موضوع مورد بحث در جلسه چند آيه از کلام ا… مجيد، تلاوت كرد.

کلام وحي الهي روح را قوت و صفا بخشيد و دل هجران‌زده‌ام را آرام و مطمئن نمود.

– حمد ستايش خداوند هستي‌بخش جان آفرين. تمناي آمرزش، بخشش از غفار ذنوب، استغاثه و ياري خواستن از قادر توانا، اعتماد به نفس، دلگرمي و اميد به انجام وظايف را صد چندان مي‌كند.

قبل از نکات مهم مورد بحث جلسه را مطرح کنم. لازم دانستم، از  جناب سروان توفيق (معاون گردان) و گروهبان ثريائي و سربازاني که در حمل مهمات ويژه به مواضع تعيين شده کمک كردند تشکر ‌کنم.

خودروئي كه بار مهمات ويژه را مي‌كشيد بر اثر نقص فني خاموش شدو در جا ايستاد. لذا زير ديد مستقيم ديده‌بان دشمن قرار گرفت بر اثر اصابت موشک و گلوله مستقيم تانک مهمات ويژه منفجر و ريو منهدم شد.

از پرتاب ترکش‌هاي گداخته ديوار سنگرها سوراخ سوراخ شد، ولي به لطف خداوند آسيبي به رزمندگان امام زمان نرسيد! مي‌توان ادعا نمود كه امداد غيبي و لطف و رحمت خداوند متعال و دعاي امام‌زمان(عج) شامل حال گردان مهدي گرديد. جاي سپاس شكرگزاري از ايزد منان است «ولا يوُدهُ حِفظِهُما وَ هُوَ العَليُ العَظيم[1]» «نگهبان زمين و آسمان براي او آسان و بي‌زحمت است و چه دانا و توانا با عظمت است» پس از خوش بش احوال پرسي از يکايک فرماندهان گروهان،

ـ ستوانيکم اکباتانژاد فرمانده گروهان يکم

ـ ستوان يکم طيفوري فرمانده گروهان دوم

ـ ستوان سوم گشاورز معاون گروهان دوم

ـ ستوان يکم سليماني فرمانده گروهان سوم

ـ ستوانيکم بهرامي فرمانده گروهان ارکان

ـ ستوان 3 وطن پرست سرپرست ترابري

ـ ستوان يکم توفيق (معاون گردان)

همگي منتظر اخبار جديدي از زبان من بودند. اما پيش از صحبت من ستوان توفيق گفت:

– قربان ما تلاش کرديم و مکانيک، برقکار، جرثقيل همراه گروهبان ثريائي اعزام كرديم که ريو مهمات را جابه جا کند.

– سخنش را قطع کردم و گفتم: بحث انهدام خودرو مرتفع شد. مسائل و مشکلات يگانتان را مطرح کنيد. ستوان توفيق نگاهي به ساير فرماندهان انداخت و گفت:

– قربان از نظر لجستيکي بويژه قطعات يدکي و اصلي و دستگاه شارژ باطري در مضيقه‌ايم. شني يکي از نفربرها پوکيده و نياز به تعمير دارد. يکي از آشپزخانه‌هاي صحرائي بعلت نقص فني و کمبود گلسرين به کار گرفته نمي‌شود.

ستوان وطن‌پرست با تأکيد گفته‌هاي ستوان توفيق گفت!

– قربان فقط در يک آشپزخانه صحرائي در جنگل مشرف به پل شکسته غذاي گردان طبخ مي‌گردد و توسط تويوتا دوست‌محمدي به خط برده مي‌شود، هر يک از فرماندهان مشکلات يگان را مطرح کردند به ويژه ستوان بهرامي فرمانده گروهان ارگان معترضانه گفت!

– قربان خدمه موشک‌انداز ماليوتکا نياز به آموزش و کار با دستگاه سميلاتور دارند. چند گزارش به گردان فرستاديم و تلفني سرهنگ احمدي را در جريان اين امر مهم بگذاريم ولي متاسفانه تا اين لحظه نتيجه نگرفتيم. ستوان توفيق نگاهش را به ستوان بهرامي دوخت و گفت: پيامي از رکن سه ستاد رسيده. دستگاه سميلاتور در مدرسه گيلانغرب است. خدمه موشک‌انداز ماليوتکا برابر برنامه زمانبندي به پيوست به كلاس اعزام کنيد.

اندک زماني سکوت در جلسه حاكم شد. فرماندهان چشم به دهان من دوخته بودند‍! با حمد ستايش خداي يکتا جان آفرين، صحبت خود را آغاز كردم.

– بنا به گزارش رکن 2 و اطلاعات واصله دشمن، مواضع پدافندي خود را تقويت كرده و برآورد مي‌شود حدود 2 لشكر در منطقه مستقر نموده باشد.

از طرفي براي به ستوه آوردن رزمندگان اسلام منطقه عملياتي گيلانغرب چم امام حسن، دشت ديره، سرپل ذهاب، قصر شيرين، را زير آتش توپخانه قرار داده و علاوه بر بمباران اين مناطق تك‌هاي ايذائي هم انجام مي‌دهد. ارتش به ويژه لشکر 81 زرهي جهت انهدام مواضع پدافندي و ادوات زرهي دشمن و به ستوه آوردن نيروي‌هاي ذخيره‌اش و بيرون راندن او از خاک ايران تا خط مرزي تصميم دارد در منطقه عملياتي غرب يك عمليات آفندي را انجام دهد. فرماندهان عزيز توجه لازم را داشته باشند که اين اولين عمليات ارتش است که در جبهه غرب انجام مي‌گيرد.

– براي کسب موفقيت و چشم‌گير بودن عمليات، بايد خيلي تلاش شود كه تلفات كم باشد. بايستي از حداکثر شجاعت، جسارت، آموزش، ورزيدگي، هوشياري رزمندگان استفاده كرد. به ويژه استفاده درست از جنگ‌افزار واگذاري و شناخت دقيق از موقعيت و وضعيت دشمن.

– ضمناً زمان تنگ است فرصت از دست مي‌رود. تلاش دلسوزي شما در اين زمان خيلي مهم است.

‌بايد گشتي شناسائي اعزام كرد و شناسائي دقيق از موقعيت وضعيت مواضع جنگ‌افزارهاي سبک و سنگين به ويژه مواضع سکوي پرتاب موشک و سنگر تک تيراندازهاي ممتاز اطلاع به دست آورد.

شناسائي دقيق: از نقاط ضعف مواضع پدافندي، نقاط نفوذپذير خط پدافندي، موانع، استحکامات، ميادين مين، معبرهاي نفوذي.

سپس نقشه منظر (نيمرخ) را تهيه کنيد. وضعيت مواضع خط لجمن (منطقه نبرد) مواضع سنگرها، موانع، استحکامات، ميادين مين را با خط قرمز رنگ و معبرهاي نفوذي را با خط آبي و مواضع جنگ‌افزارهاي سبك و سنگين به ويژه تيربارها با دايره قرمز به قطر پنج ميليمتر نقطه نشانه را مشخص کنيد. در ادامه تأکيدات گفتم: فرماندهان عزيز، نقشه نيم رخ تهيه شده را چند مرتبه با مشاهدات و شناسائي‌ها انجام شده مطابقت داده وقتي كه کاملاً توجيه شديد دستور دهيد حداقل به تعداد فرماندهان تيم، گروه، دسته، نسخه‌برداري کنند و به رزمنده مسئول يك نسخه واگذار نمايند. پس از خواندن و توجيه شدن نقشه يادآوري کنيد. هميشه نقشه منظر (نيمرخ) را همراه داشته باشند.

فرماندهان كه رفتند، کوهي از غم تشويش سربه سر من مي‌گذاشت حتي از گوشمالي‌هاي خشم طبيعت در امان نبودم.

آفتاب سوزان اين مهمان ناخوانده از پنجره به داخل سنگر لغزيد و تازيانه‌هاي آتشين را بر سر و روي من مي‌كوفت تا خشم غضبش فرو نشاند. گويا مي‌خواست با شعله‌هاي آتش اَفروزش اندك رمق جانم را بگيرد و از تحرك باز دارد.

 

منبع: جنگ و زندگی، پزشکی طوسی، سید بهاالدین، 1389، ایران سبز، تهران

 

 


(1)- كلامي از آيه 255 سوره بقره

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده