ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-127 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن

4 – روی ما حساب کنید، ما هنوز از جنگ خسته نیستیم:

ما از جنگ خسته نشده‌ایم. دیروز خلبانی از خلبان‌های هوانیروز پیش من آمده بود و گفت: برادران در جبهه می‌گویند، روی ما حساب کنید، ما هنوز از جنگ خسته نیستیم. ارتش جمهوری اسلامی و پاسداران انقلاب اسلامی و عناصر رزمنده و پدر و مادرهای بزرگوار و همسرهای باگذشت و کودکان انقلابی ما هنوز حاضرند برای اسلام تلاش و مجاهدت کنند. چرا برویم سراغ صلحی که در آن متجاوز تشویق می‌شود؟

5 – سد راه دشمن بودن:

به‌وضوح دیده‌ام که قدرت‌های بزرگ با عوامل نفوذی خود و با اتکا به دل‌های افراد غیرمسئول مایل بوده‌اند در صورت امکان، نیروی هوایی را به‌کلی متلاشی کنند. البته واضح است که این کار را نمی‌توانستند و نخواهند توانست انجام دهند و علت آن‌هم این است که از بین شما ایمان‌ها، احساس‌ها، انگیزه‌ها و اراده‌هایی سد راه دشمن بوده‌اند که اگر اینها نبودند يقينا دشمن به موفقیت خود نزدیک می‌شد و به آن درست می‌یافت. هدف دشمن را برای تلاشی نیروی هوایی بشناسید و با آن با قاطعیت برخورد کنید.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده