هفتمین فصل غزل (15)
آخرین برگ شيما تقیان پور بوی باروت میداد واژه باور تو نخلها قد کشیدند زیر بال و پرتو

آی ققنوس عاشق! آتش اینجا مهیاست

می‌برد سوی طوفان باد خاکستر تو

استخوانی شکسته، چفیه ای سرخ در باد

آخرین برگ خونین، مانده از دفتر تو

كل كشيدند انگار دختران قبيله

تا که بستند آذین سرب‌ها سنگر تو

یک پلاک شکسته، ردپایی پر از گل

یادگار غریبی مانده از پیکر تو

واژه‌ها لال و حيران، واژه‌ها رنگ مرگ‌اند

رنگ آیینه و عشق، واژه باور تو

 

منبع: هفتمین فصل غزل ، مجموعه شعر دفاع مقدس ، 1376، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده