از هویزه تا آتش بس-21
نيروهاي پياده دشمن با پشتيباني تانكهاي خود جهت تصرف هدف مذكور پاتك كرده و به سمت نيروهاي ايراني پيشروي ميكردند. نيروهاي گروهان جانباز و دسته ديده ور گردان220 و نيروهاي بسيج به مدت 48 ساعت دليرانه در مقابل دشمن پدافند كردند و چندين دفعه خاكريز آنها توسط دشمن تصرف شد ولي با ايثارگري و شجاعت نيروهاي خودي مجدداً دشمن را از محل متصرفي بيرون راندند.

تغيير مكان از منطقه جفير به ايستگاه خرمان

برابر دستور صادره گردان 220 تانك، در مورخه 13/4/61 از منطقه جفير به ايستگاه خرمان واقع در 50 كيلومتري جاده اهواز- خرمشهر تغيير مكان داد و در 3 كيلومتري خط دژ كه در حاشيه خط مرزي است، مستقر و مشغول شناسائي و طرح‌ريزي براي انجام عمليات ديگري به نام رمضان شد. هيچ گلوله‌اي بين نيروهاي خودي و دشمن مبادله نمي‌شد و گوئي كه اصلاً در مقابل ما دشمني وجود نداشت.

عمليات رمضان (طرح عملياتي كربلا4)

 مطابق طرح‌ريزي قرارگاه عملياتي كربلا، طرح عملياتي كربلا4 كه به علت اجراي آن در ماه رمضان(عمليات رمضان) نام گرفت ودر منطقه غرب جاده اهواز و شمال كانال ماهيگيري و شمال‌شرق بصره عراق اجراء گرديد يگان‌هائي كه دراين عمليات شركت داشتند عبارت بودند از قرارگاه قدس (شامل لشكر 16 زرهي، تيپ 40 سراب ارتش و لشكر 1 سپاه‌پاسداران مركب از تيپ‌هاي 37 نور و 41 ثارالله) قرارگاه فتح(شامل لشكر 92 زرهي ارتش و لشكر 3 سپاه‌پاسداران مركب از تيپ8 نجف و تيپ 14 اما‌م‌حسين و تيپ 15 كربلا و تيپ 17 قم) قرارگاه نصر(شامل لشكر 21 پياده ارتش و لشكر 5 سپاه‌پاسداران مركب از تيپ 7 ولي‌عصر، تيپ 21 اما‌م‌رضا و تيپ 31 عاشورا) و قرارگاه فجر(شامل لشكر 77 پياده ارتش و لشكر 7 سپاه‌پاسداران مركب از تيپ 33 المهدي و تيپ 35 امام‌سجاد و تيپ 18 جواد‌الائمه) و همچنين لشكر30 زرهي سپاه با پشتيباني يگان‌هاي توپخانه و هوائي و هوانيروز ارتش كه قرارگاه عملياتي كربلا در جنوب كنترل و هدايت اين عمليات را به‌عهده داشت[1] عمليات در ساعت 0830 مورخه 22/4/61 با رمز ياصاحب‌الزمان ادركني در چهار محور اجرا شد(شكل 15) كه نتيجه عمليات به شرح زير مي‌باشد.

نتيجه عمليات رمضان

اين عمليات با موفقيت كامل در شروع عمليات انجام گرديد و منطقه‌اي حدوداً به وسعت 150 كيلومتر‌مربع به تصرف رزمندگان اسلام درآمد ولي به علت نداشتن مواضع پدافندي مناسب و وجود موانع مختلف احداث شده توسط نيروهاي عراق از قبيل كانال ماهي و شبكه‌هاي سيم‌خاردار ميادين مين و … كليه يگان‌ها نتوانستند به هدف‌هاي خود دست يابند لذا براي جلوگيري از هرگونه تلفات احتمالي يگان‌ها در خط مرز حالت پدافند گرفتند[2].       

تبعات ناكامي در عمليات رمضان

 متأسفانه در اين عمليات سرگرد مير جعفر رضايي فرماندهي گردان 293 تانك از لشكر 92 اهواز كه يكي از افسران دلير و رشيد و هم دوره‌ اينجانب بود، شهيد شد كه در نوشته‌هاي قبلي به اين گردان اشاره شد و قرار بود كه گردان پيش گفته را ما در عمليات بيت المقدس تعويض کنيم.

در تاريخ 28/4/61 دسته ديده‌ور گردان و گروهان جانباز (كه زير امر گردان 220 بود) زير امر تيپ ثارالله سپاه پاسداران قرار گرفت و كماكان بقيه گردان احتياط تيپ يادشده را تشكيل داد.

 

شكل15: عمليات آفندي رمضان (طرح عملياتي كربلاي4)

 

 

پيشروي قرارگاه فجر در عمليات رمضان و پاتك دشمن

يكي از مراحل عمليات رمضان، كه در مورخه 22/4/61  اجرا شد، عمليات قرارگاه فجر بود كه حدود سه كيلومتر در داخل خاك عراق پيشروي کرده و خاكريز مرزي (دژ عراقي) را تصرف نمود، ولي اكثر يگانهاي سمت راست آن قرارگاه به دژ عراق نرسيده بودند لذا خاكريزي به نام ابرويي احداث شد. دشمن در تاريخ هاي 28و 29/4/61 شديدترين پاتك را به سمت راست (منطقه ابرويي) منطقه تيپ ثارالله به منظور احاطه نيروهاي قرارگاه فجر انجام داد؛ دشمن آتش انبوه و زيادي همراه با تير مستقيم و كاليبر كوچك و بزرگ و ساير سلاح هاي سنگين روي منطقه مذكور تمركز داده و هواپيماهاي دشمن در شب منطقه را با پرتاب گلوله هاي منور به نام فيلر كاملاً روشن كرده بودند.

نيروهاي پياده دشمن با پشتيباني تانك‌هاي خود جهت تصرف هدف مذكور پاتك كرده و به سمت نيروهاي ايراني پيشروي مي‌كردند. نيروهاي گروهان جانباز و دسته ديده ور گردان220 و نيروهاي بسيج به مدت 48 ساعت دليرانه در مقابل دشمن پدافند ‌كردند و چندين دفعه خاكريز آنها توسط دشمن تصرف شد ولي با ايثارگري و شجاعت نيروهاي خودي مجدداً دشمن را از محل متصرفي بيرون راندند.(شكل 16)

من به عنوان افسر عمليات به اتفاق معاون گردان براي بازديد ميداني و بررسي منطقه به آنجا رفتيم، به علت شدت و انبوه آتش دشمن به سختي سرمان را از خاكريز بيرون مي‌آورديم تا منطقه را شناسايي  نموده تا گروهانهاي تانك را براي اجراي پاتك وارد عمل کنيم.

بالاخره فرمانده تيپ 1 سرهنگ جمشيدي در محل مذكور حاضر شد و پرسنل را مجدداً تشويق کرد تا به سمت دشمن تك کنند. رزمندگان اسلام بار ديگر هدفهاي مربوط را تصرف كردند ولي متأسفانه مجدداً دشمن با تقويت نيروهاي  خود و تمركز آتش انبوه محل موصوف را پس گرفت.

 

شكل 16: شماي منطقه عملياتي گردان 220 تانك در عمليات رمضان

 

 

معاون گردان سرگرد صنعتي دستور داد كه به پاسگاه فرماندهي گردان برگردم و به يگانها ابلاغ نمايم كه آمادگي لازم جهت اجراي تك به منطقه مذكور را داشته باشند. هنوز چند لحظه‌اي از حضورم در پاسگاه نگذشته بود كه اطلاع پيدا كردم سرگرد صنعتي از ناحيه گيج‌گاه تركش خورده و به اورژانس اعزام شده ولي خوشبختانه حالشان خوب است.

گروهان جانباز و دسته ديده‌ور گردان 220 كه متحمل تلفات و خسارت زياد شده بودند به عقب آمدند و فرمانده دسته ديده‌ور (ستوان بهرامي) كه تركش خورده بود توسط گروهبان دسته به پاسگاه گردان آمدند كه من از گروهبان دسته توضيح خواستم كه نبايستي دسته را بدون سرپرست مي‌گذاشت و هر چه زودتر به يگان خود مراجعت كند و همان لحظه برابر دستور واصله از تيپ اجراي تك منتفي شد.

با اعزام به بيمارستان، فرماندهگردان و معاونگردان و رئيس ركن4 گردان ما وضعيت مناسبي از نظر فرماندهي نداشت و كمبود افسر در سطح گردان كاملاً محسوس بود.

 بالاخره در اجراي اوامر صادره سرپرستي گردان از تاريخ 29/4/61 به من محول شد و در همين اثنا فرمانده گروهان اركان نيز به علت بيماري به بيمارستان و افسر بهداري گردان نيز به بهداري لشكر اعزام گرديدند و فشار زيادي به دوش من محول شده و هر چندگاهي فرمانده گردان پس از بهبودي نسبي به منطقه مي‌آمد و دستوراتي صادر مي‌نمود ولي به علت حساسيت و ابتلاء به آسم و تشديد بيماري حداكثر بعد از 48 ساعت مجدداً اعزام مي‌گرديد.

از مورخه 29/4/61 الي 23/6/61 گردان با سه گروهان تانك در خط، حالت پدافندي را اتخاذ نموده و وضعيت كم‌كم تثبيت شد. گرماي زياد بيداد مي‌كرد و درجه حرارت به 50 درجه مي‌رسيد، به هر حال گرماي شديد و طولاني شدن جنگ، كمبود قطعات و كسري پرسنل متخصص، نداشتن فرمانده گروهان اركان و غيره همه باعث شده بود كه آمادگي رزمي گردان  تا حدودي تقليل يابد.

با ادامه عمليات در مراحل مختلف عمليات رمضان و اجرای بی وفقه آتش های توپخانه، تانک و بمبارانهای هوائی دشمن ايجاب می کرد که نسبت به تعويض گردان به منظور تجديد سازمان و بازسازی اقدام شود.

 

منبع: از هویزه تا آتش بس، نوجوان، امرالله، 1388، ایران سبز، تهران

 


[1] . عمليات رمضان جلد اول مركز اسناد معارف جنگ شهيد سپهبد صياد‌شيرازي و اطلس نبردهاي ماندگار

[2] . عمليات رمضان جلد اول مركز اسناد معارف جنگ شهيد سپهبد صياد‌شيرازي

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده