تیمهای عملیات ویژه تا ساعت 22:00 مورخ 15/8/1359 اقدام به نصب و جاسازی مهمات تخریبی نموده و در ساعت 23:00 مورخ 15/8/1359 ناوچههای پیکان و گردونه، تیمهای عملیاتی(بجز فیوزگذاران) را از دو سکوی دشمن تخلیه مینمایند. در مورخ 16/8/1359 فیوزگذاران نیز توسط دو فروند بالگردSH از سکوهای دشمن تخليه و به طرف بوشهر عزيمت نمودند، سکوهای البکر و الاميه به ترتیب در ساعت 08:17 و 09:40منفجر میگردند.

نبرد کافکا[1]

  • عملیات اشکان

در مورخ 9/8/1359 سه فروند از ناوچه‌های موشک‌انداز با رعایت کلیه نکات ایمنی و حفاظتی از لنگرگاه بوشهر خارج و در اطراف کمینگاه‌های خودی (چاه‌های نوروز و ابوذر) مستقر و سپس در ساعت 03:00، مورخ 10/8/1359 در شرايط وضعیت جوّی نامساعد و دید کم، یگان‌ها از کمینگاه خارج و به ‌طرف سکوهای دشمن حرکت نمودند. بالگرد SH در ساعت 05:45، مورخ 10/8/1359 از بوشهر پرواز با مأموریت دیدبانی و تصحیح تیر، در ساعت 07:00 مورخ 10/8/1359 در منطقه حاضر گرديد و پس از بررسی هوایی، عملیات بمباران سکوهای دشمن توسط ناوچه‌ها شروع گردید. نیروهای عراقی مستقر در سکو‌های البکر و الامیه غافلگیر شده و درخواست کمک نموده كه بلافاصله در ساعت 06:30، یک فروند هواپيمای میگ دشمن در منطقه مشاهده که توسط ناوچه‎ی پيكان سرنگون گرديد. عملیات موفقیت‌آمیز بمباران در ساعت 07:50 خاتمه یافت و يگان‌ها سالم به پایگاه‌های مادر مراجعت نمودند.

خسارات وارده بر دشمن

الف) سرنگوني يك فروند هواپيماي ميگ دشمن.

ب) تخريب بخشي از سكوي البكر و الاميه.

ج) كشته و زخمي‌شدن تعدادي از نيروهاي دشمن مستقر در سكوها.

 

 

  • عمليات شهید صفری

این عملیات در راستای تکمیل عملیات اشکان به ‌منظور انهدام کامل سکو‌های نفتی البکر و الامیه عراق با استفاده از تیم‌های عملیات ویژه پایه‌ریزی و اجرا گردید. در مورخ 13/8/1359 یدک‌کش لاوان مواد منفجره و تكاوران را به سکوی ابوذر (اردشیر) ترابری نموده، سپس ناوچه پیکان پس از تحویل‌گیری تيم عمليات ويژه و مواد منفجره از یدک‌کش در مورخ 14/8/1359 از سکوی ابوذر به‌طرف سکوی البکر و سپس الامیه حرکت نمود و تیم‌های عملیات ویژه و مواد منفجره را تخلیه می‌نماید.

تیم‌های عملیات ویژه تا ساعت 22:00 مورخ 15/8/1359 اقدام به نصب و جاسازی مهمات تخریبی نموده و در ساعت 23:00 مورخ 15/8/1359 ناوچه‌های پیکان و گردونه، تیم‌های عملیاتی(بجز فیوزگذاران) را از دو سکوی دشمن تخلیه می‌نمایند. در مورخ 16/8/1359 فیوزگذاران نیز توسط دو فروند بالگردSH  از سکوهای دشمن تخليه و به طرف بوشهر عزيمت نمودند، سکوهای البکر و الاميه به ترتیب در ساعت 08:17 و 09:40منفجر می‌گردند.

خسارات وارده بر دشمن: تخريب بخشي از سكوي البكر و الاميه

  • عملیات مروارید

مقدمات عملیات مروارید از تاریخ 26/8/1359 شروع گردید و در روزهای5 و 6 و هفتم آذرماه 1359 با پشتيباني هوايي تيزپروازان نيروي هوايي ارتش جمهوری اسلامی ایران اجرا گردید.

 به دليل فاصله نسبتاً زياد نيروي رزمي 421 (مستقر در بندر بوشهر) تا محل عمليات و عدم امکان پشتيباني نزديك از طریق دريا و ساحل براي واحدهاي اعزامی، ضرورت داشت اجراي عمليات در اختفای کامل و با پوشش پشتيباني هوايي انجام گیرد و یگان‌های اعزامي (شناورهای موشك‌انداز، یدک‌کش، بالگرد و يگان‌هاي عمليات ويژه) مي‏بايست با رعايت كامل سكوت راديويي و الكترونيكي، خود را به سكوها نزديك ‏نمایند.

منبع: دریاسالار، دریاداردوم ستاد عبدالله معنوی رودسری ، 1398، ایران سبز، تهران

 


[1]. کافکا: آبراه  قابل کشتی‌رانی است که از بین ترمینال‌های نفتی البکر و العمیه عبور نموده و به خورعبدالله که ورودی به بندر ام‌القصرعراق است، می‌پیوندد. 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده