ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-92 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 11- تحمل نکردن تجاوز بعثیهای دستنشانده:

ملت مسلمان و انقلابی ایران برادران و خواهران دولت دست­نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تاکنون نخواسته­ بودیم که حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی ایران تجاوز این بعثی­های دست­نشانده را تحمل نمی­کند و درس تلخی به صدام خواهد داد. مردم عزیز ما خونسردی خود را حفظ کنند. هرگونه شایعه را که احیانا ضدانقلاب منتشر می­کند، نفی کنند و به پایگاه­های نظامی نزدیک نشوند و در انتظار لحظه انجام مسئولیت همگانی که از سوی رهبر انقلاب محول خواهد شد، باشند. هم­اکنون برادرهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا و دریا به نبرد سرگرم­اند. نتایج متعاقبا به اطلاع ملت خواهد رسید.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده