نکته قابل توجه این است که پس از اخذ سردوشی و شروع دروس تخصصی مخابرات و الکترونیک یک شماره به صورت رمز به کلیه دانشجویان اختصاص داده بودند و اساتید نمرات آزمایشی هر درس را با آن رمز به دانشکده مخابرات اعلام میکردند و بدین ترتیب جلوی بعضی مسائل حاشیهای گرفته میشد

خاطرات سرهنگ امیر قلی زارع-6

استخدام در ارتش

به امید خداوند متعال و استعانت از ائمه معصومین (ع) در تاریخ 29/7/1337 رسماً به استخدام در ارتش نائل شدم و با پوشیدن لباس مقدس سربازی به آرمان کودکی خود جامه عمل پوشاندم. در همین روزهای اول، رسته هر نفر را مشخص نمودند، نام من را در لیست دانش‌جویان رسته مخابرات نوشتند. رسته‌ها چندین بار به دلایلی به هم می‌خورد و دوباره در زمان دیگری تجدید می‌شد، اما هر بار که نام من را می‌خواندند در رسته مخابرات بود نه صنوف دیگر، نهایتاً‌ اعلام کردند؛ طبق اسامی که خوانده شد، علامت رسته مخابرات خریداری شود و به یقه‌ها در طرفین نصب گردد و بدین ترتیب گروهان 8 آن زمان به رسته مخابرات اختصاص یافت. لذا پس از طی ماه‌های مقدماتی و اخذ سردوشی، جهت آموزش تخصصی مخابرات به دانشكده مخابرات نیروی زمینی ارتش معرفی و با اتوبوس‌های تعیین شده صبح و عصر رفت و آمد داشتیم که این آموزش مدت 9 ماه به طول انجامید.

    نکته قابل توجه این است که پس از اخذ سردوشی و شروع دروس تخصصی مخابرات و الکترونیک یک شماره به صورت رمز به کلیه دانش‌جویان اختصاص داده بودند و اساتید نمرات آزمایشی هر درس را با آن رمز به دانشکده مخابرات اعلام می‌کردند و بدین ترتیب جلوی بعضی مسائل حاشیه‌ای گرفته می‌شد (البته در طی دوره آموزشی، نگهبانی، گشتی پادگانی، پاسداری و اجرای احترامات هر چند روز یک بار صورت می‌گرفت، چون خطم خوب بود لذا همه‌جور کمکی به آقایان افسران و حتی فرماندهی گروهان در دفتر به وسیله من انجام می‌شد. در مدت تحصیل در یگان همه نوع تنبیهات و تشویقات وجود داشت که هر کدام به نوبه خود در سطح روحی و روانی دانش‌جویان تأثیر داشت لذا از سختی‌های دانش‌جویی چیزی و مطلبی بیان نمی‌کنم که چه تشویقات و چه تنبیهات اجتماعی انجام گرفته است.

در خاتمه طی دوره دانشکده مخابرات اعلام شد هر کسی بر مبنای نمراتی که در طول سال (اعم از دروس تخصصی و غیر تخصصي) که دریافت داشته است می‌تواند محل خدمتی خود را تعیین نماید، لذا در پايان دوره به علت اينكه نمرات دريافتي­ام بالا بود شاگرد دوم كلاس شدم و محل خدمتي خود را شهرستان كرمانشاه، لشكر 7 انتخاب نمودم. و بقیه هم با توجه به نمرات مأخوذه و یگان‌های باقی‌مانده محل خدمتی را تعیین می کردند و منتقل می‌شدند. همان‌طور که قبلاً عرض کردم، چون سطح نمراتم بالا بود شخصاً محل خدمتی خود را کرمانشاه لشکر 7 پیاده انتخاب نمودم و پس از تسویه حساب با گروهان- گردان و پادگان و دانشکده مخابرات و الکترونیک نیروی زمینی وسایر مبادی ذیربط طبق لیست تعیین شده در برگه تسویه حساب، با استفاده از ایام مرخصی تصویبی خود را به ستاد لشکر 7 کرمانشاه معرفی نمودم، ضمناً‌ بایستی بگویم من و یک نفر دیگر که قبلاً درجه دار بوده و به اخذ دیپلم نائل گشته، در روز مقرر خود را به لشکر معرفی کردیم، دونفر ما را به توپخانه لشکری اختصاص دادند.

منبع: افسر مخابرات( خاطرات سرهنگ مخابرات امیر قلی زارع)،1394، ایران سبز، تهران

 

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده