بر مخمل گل سرخ (5)
مهدی کاظمی خنده دگر بر روی لب خنده نباشد اثر از نور تابنده نباشد الا ای چاه غصه خود گواهی علی بی فاطمه زنده نباشد

 

زلال اشک

زلال اشک باور جان سپارد

گل نشکفته پرپر جان سپارد

الهی کور گردم تا نبینم

که زهرا پیش حیدر جان سپارد

 

 

بوی خدا

عمری ست با هجر غمت مأنوسم

بی بال و پرم به عشق تو ققنوسم

از هر نفسم بوی خدا می آید

تا خاک سر کوی تو را می بوسم

 

در هیبت تو

تصویر بلند استقامت پیداست

دیباچه غیرت و شهامت پیداست

از روز قیامت به خدا ترسی نیست

در هیبت تو نقش قیامت پیداست

 

 

منبع:

کاظمی، مهدی، بر مخمل گل سرخ، 1388، نشر صف، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده