یک نکته از هزاران (71)
نکاتی درباره آمار تسلیحاتی و نیروی نظامی ایران و عراق در پایان جنگ در طول جنگهای دنیا در تاریخ بشر این یک پدیده است که کشوری مورد حمله مستقیم و غیر مستقیم کشورهای دیگر قرار گیرد و حضور در جبهههای جنگ برای مقابله با حملات دشمنان داوطلبانه باشد. آمار تسلیحاتی و نیروی نظامی دو کشور در آخر جنگ بیانگر بخشی از این نابرابری تسلیحاتی و نیروی نظامی دو کشور است.

نوع سلاح

موجودی ایران

موجودی عراق

هواپیمای جنگی

200 فروند

610 فروند + 90 فروند هواپیمای آمریکایی و اروپایی که در ناوهای این کشورها در خلیج فارس بودند.

هلی کوپتر (بالگرد)

300 فروند

325 فروند+تعدادی بالگردکه درناوهای کشورهای غربی درخلیج فارس بود.

تانک و خودروی زرهی

1050 دستگاه

6230 دستگاه

توپخانه دور برد

600 دستگاه

3900 دستگاه

نیروی نظامی

655000 نفر

800000 نفر

 

خسارت عراق در طول هشت سال جنگ:

1ـ هواپیما: 238 فروند

2ـ هلی کوپتر (بالگرد): 91 فروند

3ـ زرهی: 7360 دستگاه

4ـ توپخانه: 965 قبضه

5ـ نیروی انسانی: 410000 نفر

 

 

منبع:

پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده