یک نکته از هزاران (50)
شهید فلاحی از زبان همرزمان شهید فلاحى؛ برجسته ترین مدیر جهادى امیر سرتیپ دوم مسعود بختیاری من در چهار زمینه با امیر فلاحى کار کردم. در ویتنام، در دافوس، در نیروى زمینى و در روزهاى جنگ.

پس از اتمام درسم در دافوس، با اینکه جزء 25 درصد اول نبودم اما شهید فلاحى از من خواست براى امتحان استادى شرکت کنم. استادان برجست هاى از من سوالات علمى و آموزشى کردند و در حد بضاعتم پاسخ دادم.

نوبت به مصاحبه شهید فلاحى که رسید، از من پرسید در جیبت چقدر پول دارى و ترکیبشان چگونه است؟ من به درستى و دقیق پاسخشان را دادم.

امیر فلاحى فرمودند: اولین چیزى که یک استاد نیاز دارد، دقت و توجه بسیار به جزئیات است و قبول شدم. ایشان برجسته ترین مدیریت جهادى را به جا آورد. تعابیرى مانند «حمایت مردمى از جنگ» و «ما عاشورایى می جنگیم» از شهید فلاحى است که به اصول ارتش بسیار معتقد بود.

در آن بازه زمانى، بحث سلسله مراتب فرماندهى زیر سؤال رفته بود و ایشان بسیار از این مسئله رنج می برد اما با صبر و متانتى که داشت این مسئله را هم تحمل می کرد. ایشان در چنین شرایطى درگیر مسائل و مشکلات داخلى و جنگ شد اما در سخت ترین شرایط هم کسى ندید که از کوره در برود یا کنترل خود را از دست بدهد و عصبى شود.

شهید فلاحى، در زمان دانشجویى من به عبارتى مجتهد علمى این دانشگاه بود. در ویتنام هم فوق العاده مورد احترام هیئت هاى خارجى بود.

در ویتنام دید پرچم ایران دور میله پرچم پیچیده شده است. از افراد حاضر در آنجا خواست پرچم را مرتب کنند و مدتى بعد چون مشاهده کرد پرچم هنوز به شکل سابق خود دور میله پرچم پیچیده شده، پوتین هایش را درآورد و از میله بالا رفت و پرچم را مرتب کرد و به اهتزاز درآورد.

منبع:

مجله صف، شماره443، خرداد97

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده