پرسش و پاسخ هفته
توضیحاتی در مورد آمار اسرای عراقی ارائه فرمایید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم

آمار اسیران و پناهندگان عراقی نزديك به 70 هزار نفر بوده است که در 30 اردوگاه در 11 استان و 22 شهرستان نگهداری می شدند. در بین اسرا مزدورانی از 15 کشور که در جنگ تحمیلی دولت عراق را کمک می کردند و توسط رزمندگان اسلام به اسارت درآمده بودند، مشاهده می شد که به هنگام آزادی تحویل نمایندگان آنان در سفارت خانه های مربوطه گردیده اند. عده ای حدود 20هزار نفر از اسیران عراقی تقاضای پناهندگی از جمهوری اسلامی ایران را داشتند که توسط کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و حدود 10هزار نفر آنان پذیرفته شدند.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده