یک نکته از هزاران (29)
تسلیحات میکروبی عراق در جنگ تحمیلی شرکت علمی امریکایی American Type Culture Collection در سال 1364 مجموعهای از عوامل بیماریزا شامل سه گونه سیاهزخم، پنج نوع سم بوتولینیوم و سه گونه بروسلا به دانشگاه بغداد فروخت.

 

اقدامی که در سال 1366 با فروش 11گونه از عوامل بیماری‌زا از جمله چهار نوع سیاه‌زخم ادامه یافت.

امریکا یک سال بعد و پس از پایان جنگ ایران و عراق، فروش سیاه‌زخم و عوامل بیماری‌زای دیگر را به عراق، ایران، لیبی و سوریه ممنوع کرد.

 

سازمان ملل متحد طی گزارشی به کمک های کشورهای غربی به برنامه های تسلیحاتی عراق اشاره می کند و می نویسد:

« عراق تسلیحات خود را از 150 شرکت آلمانی ، آمریکایی و انگلیسی تهیه کرده است. بر اساس گزارشها ، دولت عراق از سال 1975 توسط 80 کمپانی آلمانی ، 24 شرکت آمریکایی و حدود 12 شرکت انگلیسی و چند شرکت سوئیسی ، ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی، سوئدی ، برزیلی و آرژانتینی تجهیزات دریافت کرده است. آلمان بیشترین کمک را به برنامه اتمی با 27 شرکت و آمریکا با 24 شرکت انجام داده اند.»

 

 

منبع:

خبرگزاری مهر

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده