پرسش و پاسخ هفته
آمار اسرای ایرانی در عراق و چگونگی بازگشت آنان را توضیح دهید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم

آمار اسرای ایرانی بازگشتی از تاریخ 26/3/1360 تا 26/12/1381 به شرح زیر بوده است:

از تاریخ 26/3/60 تا 28/10/68                 19 مرحله            969 نفر

از تاریخ 26/5/69 تا 24/6/69                    29 مرحله            37532 نفر

از تاریخ 13/7/69 تا 26/12/81                 17 مرحله            639 نفر

مجموع                                               65 مرحله                        39140 نفر

این تعداد برابر صورت­جلسه کمیته بین­المللی صلیب سرخ در مرزهای خسروی، منذریه و فرودگاه­های مهرآباد و آنکارا تحویل مقامات جمهوری اسلامی ایران    گردیده­اند.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده