یک نکته از هزاران (22)
اعدادی که باید از جنگ بدانید (بخش دوم) ۲۳۳ هزار و ۵۹۱ نفر آمار شهدای ایران

 

شش هزار نفر

تعداد شهدای مفقود‌الاثر، که هنوز تفحص نشده‌اند

شش هزار خانواده

چشم به راه شهدای مفقود‌الاثر که بعد از ۲۸ سال هنوز تفحص نشده‌اند

۵۲۰ هزارنفر

مجروحین دارای پرونده

20هزار نفر

شهدای قبل از انقلاب

10هزارنفر

شهدای شیمیایی

 

هزار و ۶۰۰ نفر

شهدای بمباران

۶ هزار و ۴۰۰ نفر

زنان شهیده(3%کل شهدا)

56000نفر

شهدای متاهل

 

41000نفر

تعداد شهدا در سال ۶۵، بیشترین تعداد شهدا در طول هشت سال جنگ

 ۱۵۵ هزار نفر

شهدای ۱۶ تا ۲۵ساله

رتبه اول بیشترین تعداد شهدا در کشور

اصفهان، یک شهید به ازای هر ۱۴۴ نفر

رتبه دوم بیشترین تعداد شهدا در کشور

قم، یک شهید به ازای هر ۱۴۸ نفر

 

رتبه سوم بیشترین تعداد شهدا در کشور

سمنان، یک شهید به ازای هر ۱۵۵ نفر

۳۲۰ هزار نفر

تعداد کل جانبازان

۱۳۰ هزار نفر

تعداد جانبازان شیمیایی

۲۰۰ نفر

تعداد جانبازان چشمی شدید

۴۰۰ نفر

تعداد جانبازان شدید ریوی

منبع:

خبرگزاری خبرآنلاین

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده