یک نکته از هزاران (17)
جنگ شهرها؛ آمار بمباران و موشک باران شهر های ایران اگرچه تجاوز عراق به ايران در 31شهريور 1359، نقض حقوق بينالملل و صلح جهاني محسوب ميشود اما مصونيت شهرها و اماكن غيرنظامي حتي در صورت وقوع جنگ در تمامي قوانين بينالمللي مورد تأييد قرار گرفته است.

حمله نيروهاي عراقي به شهرهاي ايران در همان روزهاي نخستين جنگ آغاز شد. در روز 31شهريور 1359 بسياري از شهرهاي مرزي استان‌هاي كرمانشاه، ايلام، خوزستان و كردستان همزمان با آغاز تهاجم زميني نيروهاي عراق، بمباران و گلوله‌باران شدند.

در شش ماه آغازين جنگ (1359) 413بار به شهرهاي ايران حمله شد. اين تعداد حملات در سال‌هاي بعدي به شرح زير است:

571بار 1360،

476بار 1361،

260بار 1362،

246بار 1363،

790بار 1364،

962بار 1365،

745بار 1366

و پنج ماه پاياني جنگ (1367) 306بار.

در كل 4هزار و 769بار شهرهاي ايران توسط هواپيماهاي عراقي بمباران يا موشكباران و گلوله‌باران شدند.

 

از آغاز تا پايان جنگ شهرها بالغ بر 127شهر (به علاوه جزاير جنوبي كشور) مورد تهاجم قرار گرفتند.

در بين اين شهرها آبادان با بيش از يك هزار و 17بار، بيش از همه مورد تهاجم واقع شد كه در واقع اين تعداد معادل 3/21 درصد از كل مجموع حملات به كليه شهرهاي كشور است.

شهر اهواز با 316بار حمله و 6/6 درصد از كل حملات به شهرها در درجه دوم قرار گرفته و سپس دزفول 241 تهاجم يا 1/5 درصد از كل حملات را تحمل نموده است.

برخي ديگر از شهرهاي ايران به ترتيب زير هدف حملات هوايي قرار گرفتند:

اراك 57بار، اروميه 77بار، اسلام‌آباد غرب 112بار، اصفهان 19بار، انديمشك 52بار، بانه 76بار، بروجرد 51بار، بوشهر 42بار، پاوه 35بار، پيرانشهر 78بار، تبريز 76بار، تهران 92بار، خرم‌آباد 140بار، خرمشهر 128بار، جزاير مختلف خليج‌فارس 195بار، زنجان 32بار، سرپل ذهاب 67بار، سردشت 99بار، سنندج 61بار، قم 67بار، گيلانغرب 83بار، مريوان 117بار، همدان 109بار، ايلام 177بار، مياندوآب 10بار، نهاوند 44بار و ….

منبع:

ماهنامه شاهد جوان، شماره 352،شهریور1383

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده