نماز رزمندگان در آیینه اشعار(32)
شـب رفـت و سحر گذشت و اكنون گُــل چهــره بـه شبنم سحر شست سجـــاده و قبلــه آشنـــاينـــــد هنگــام نمــاز بـانــك تكبيـــــر ســر مــي زنــد از افـــق سپيـــده تــا تــازه كنــي تــو دسـت و رويي يـــاد آر نشـــــــان آشنـــــــا را اميـــد بــه كــردگــار يكتـاســـت

                

هنگام  نماز

محمّد جواد محبت
 

شـب رفـت و سحر گذشت و اكنون

گُــل چهــره بـه شبنم  سحر شست

سجـــاده  و قبلــه  آشنـــاينـــــد

هنگــام  نمــاز  بـانــك تكبيـــــر

ســر مــي زنــد از افـــق سپيـــده

تــا تــازه كنــي تــو دسـت و رويي

يـــاد آر نشـــــــان آشنـــــــا را

اميـــد بــه كــردگــار يكتـاســـت

 

 

 

 

هنگـــام نمـــاز صبــح آمــــــد

بــا آب زلال و پـــاك و روشـــــن

تــا درصــــف بنــــــدگان مخلص

ايــن عــزّت  زنــدگانــي از اوسـت

بـــرخيـــز ز خــواب نـور ديــــده

شـــايستـــه بــود تــورا وضـوئــي

خشنــود كنـــي زخــود خــــدا را

شُكـــرانــه او وظيفـــه مـاســــت

 

 

 

منبع: زمزمه ای در تنهایی، حسینیا، احمد، 1383، انتشارات عرفان، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده