یک نکته از هزاران(1)
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از طولانیترین جنگهای قرن حاضر است. این جنگ تقریبا دو برابر جنگ جهانی اول، یک و نیم برابر جنگ جهانی دوم و سه برابر جنگ شبهجزیره کره طول کشید.

در عمل‌، انرژی‌ عظیم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، ماشین‌ جنگی‌ِ دشمن‌ را که ‌از سوی‌ شرق و غرب‌ پشتیبانی‌ می‌شد، از حرکت‌ باز نگه‌ داشت‌ و هر قدر که‌ زرادخانه‌های‌ ارتش‌ عراق انباشته‌ از تجهیزات‌ شرقی‌ و غربی ‌می‌شد، تحرکات‌ نظامی‌ نیروهای‌ اسلام‌ منسجم‌تر و سازمان‌‌یافته‌ترمی‌گشت،‌ تا جایی‌‌که‌ عملیات‌های بزرگی‌ چون‌ بیت‌المقدس‌، والفجر 8 و کربلای‌ 5 را طراحی‌ و هدایت‌ کرد.

جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در طول‌ هشت‌ سال‌ دفاع‌ مقدس‌،19‌ عملیات‌ بزرگ‌، 19‌ عملیات‌ متوسط‌ و 125‌ عملیات‌ کوچک‌ انجام‌ داده‌ است‌.

جنگ‌ تحمیلی‌ دو هزار 887‌ روز طول‌ کشید.

طی‌ این‌ مدت‌ هزار روز نبرد فعال‌ در جریان‌ بود که‌ آفند نیروهای‌ خودی‌ 793 روز و آفند دشمن‌ 207‌ روز بوده‌ است‌.

این‌ ارقام‌ نشان‌‌دهنده‌ دقت‌، سرعت‌ و ابتکار عمل‌ نیروهای‌ مسلح‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ است‌.

منبع: https://www.isna.ir/news/95063118870

 https://www.khabaronline.ir/detail/581541/Politics/military

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده