خلبانان (94)
بلافاصله خود را به محل حادثه رسانديم و معلوم شدكه سرباز رانندة شهيد علي صياد شيرازي به علت رويارويي با يك ميني بوس كه از مقابل ميآمد از جاده خارج شده و خودروي او كه حامل چند تن از مسئولان ازجمله شهيد علي صياد شيرازي بوده واژگون شده و حتي چند معلق زده است.

 

حادثه

ستوان سيّد مجتبي باقري

ساعت چهار بعد ازظهر خرداد 1364 بود كه اطلاع دادند خودروي حامل شهيد سپهبد علي صياد شيرازي درمنطقه جزيره مجنون واژگون شده است.

بلافاصله خود را به محل حادثه رسانديم و معلوم شدكه سرباز رانندة شهيد علي صياد شيرازي به علت رويارويي با يك ميني بوس كه از مقابل مي‌آمد از جاده خارج شده و خودروي او كه حامل چند تن از مسئولان ازجمله شهيد علي صياد شيرازي بوده واژگون شده و حتي چند معلق زده است.

خوشبختانه به سرنشينان آن آسيبي نرسيده بود و شهيد علي صيادشيرازي  و دوستانش تخليه شده و راننده به علت جراحت به بيمارستان اعزام شده بود.

صبح روز بعد وقتي راننده كه جمعي يگان ما بود به جمع ما پيوست به او ابلاغ كردندكه براي پاره‌اي توضيحات، خود را به حفاظت معرفي كند.

من براي ديدن آن سرباز رفتم. او شديداً گريه مي‌كرد فكر كردم به خاطر احضاريه‌اي كه از طرف حفاظت آمده ناراحت است. من او را دلداري دادم و گفتم: نگران نباش فقط از تو چند سؤال مي‌كنند و رهايت مي‌كنند. او بر شدت گريه هايش افزود و گفت:

من از احضار شدن به حفاظت ناراحت نيستم بلكه از اين ناراحتم كه لياقت رانندگي جنـاب صياد شيرازي را از دست دادم. و وقتـي در مـورد نحوة‌ سانحه از او سؤال‌كردم گفت:

وقتي خودروي ما واژگون شد درحال نيمه بيهوشي صداي شهيد علي صياد شيرازي را ‌شنيدم كه مي‌گفت:

پسرم تو حالت خوبه؟ الان مي‌فرستمت بيمارستان

اولين نفري هم كه از محل حادثه تخليه شد و به بيمارستان اعزام شد من بودم و ادامه داد:

اين گرية من به‌خاطرشرمندگي از حضور شهيد سپهبد علي صيادشيرازي است كه در آن لحظه به فكر من بود

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

                                                                                                                                                                        

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده