پرسش و پاسخ هفته
چرا آزادسازی مهران به اندازه آزادسازی خرمشهر مهم نبود؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم

البته هر هدفی موقعیت و اهمیت خاص خودش را دارد و آزادسازی مهران هم کم­اهمیت نبود. ولی اینکه چرا آزادسازی خرمشهر این­قدر مهم بود، به خاطر اثرات بسیار گسترده­ای بود که در سرنوشت جنگ داشت و صدام با شکست در این عملیات کاملاً به شکست اهدافش در حمله به ایران مطمئن شد. زیرا خرمشهر از موقعیت استراتژیکی خاصی در شمال خلیج فارس برخوردار است و از طرفی از اهداف اصلی عراق در این جنگ به­شمار می­رفت و رژیم بعثی عراق حداقل خواسته­اش این بود که در این جنگ با دستیابی به خرمشهر و آبادان و حضور در کرانه شمالی رودخانه اروند حاکمیت ایران را از این رودخانه مختل کند و به همین منظور وقتی موفق به اشغال خرمشهر شد، سرمایه­گذاری بسیار زیادی در ایجاد مواضع پدافندی انجام داده بود و از دست دادن خرمشهر و مناطق اطراف، درواقع باعث شد حیثیت نظامی صدام در مقابل پشتیبانی­کنندگان و حمایت­کنندگانش از بین رفته و ناامیدی کامل را بر آنها مستولی کرد. در صورتی که مهران جزو اهداف اصلی صدام محسوب نمی­شد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده