خلبانان (89)
شهاب ثاقب سرهنگ خلبان ابراهيم صادق در عمليات شكست حصر آبادان براي آنكه بتوانيم خوب عمل بكنيم منطقة عملياتي را به چندين قسمت كوچك تقسيم كرده بوديم كه تيم دريكي ازآن مناطق عمل ميكرد. يكي از اين مناطق منطقه شهاب بود و علي رغم اينكه نيروهاي ما بيش ازده كيلومتر از آنجا جلوتر رفته بودند تعدادي عراقي درآنجا دفاع ميكردند و آن منطقه هنوز در اختيار عراقي ها بود.

   بلافاصله تيم هاي هوانيروز با يك طرح ابتكاري اطراف آنجا را با بالگرد به گلوله بستند و همة راههاي فرار عراقي ها را بستند و دقايقي بعد همة آن نيروهاي عراقي مجبور به تسليم شدند و توانستيم همة آن نيروها را اسير كنيم.

   يكي از دوستان شوخ ما پس از عمليات و اسير كردن نيروهاي عراقي گفت: ما به لطف خدا، توانستيم همة نيروهاي عراقي را در منطقة شهاب به اسارت درآوريم؛

اين را مي‌گويند شهاب ثاقب.

 

 

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده