زنده به عشق (شرح حال شهید امیر محمد جعفر نصر اصفهانی -53)
این صدا را خفه کنید در خانه سکوت محض حاکم است. کسی بلند حرف نمی زند... صدایی از تلویزیون شنیده نمی شود... هر صدایی، حتی ضعیف ترین صدا، جعفر را آزار می دهد و کلافه می کند...

شگفتا! آن که از غرش تانک ها، شلیک توپ ها، بمباران هواپیما ها… خم به ابرو نمی آورد، حالا تاب تحمل کوچکترین صدا ها را ندارد.

جعفر کلافه می پرسد:

  • این صدا چیست؟

شمسی، علی و فاطمه به هم نگاه می کنند…

  • خفه اش کنید این صدا را…

خانواده، در اتاق چشم می گردانند، تنها صدا، صدای تیک تاک آرام ساعت روی دیوار است…

منبع : حدیث ماندگاری، زنده به عشق، جلد13، آذر آیین، قباد، 1390، انتشارات سوره سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده