زنده به عشق (شرح حال شهید امیر محمد جعفر نصر اصفهانی -52)
سید کمک ام کن! هادی جان بگذار به تو تکیه کنم تا نمازم را به جای بیاورم. بیماری و ضعف، حالا چنان ناجوانمردانه شیر میدان های خطیر را از پای در آورده که حتی توان حفظ تعادل خود را ندارد...

اما نماز به هیچ شرایطی و هیچ بهانه ای نباید تعطیل شود و یا حتی به تأخیر بیفتد…

سید هادی پشت سر جعفر می نشیند و دو دستی هوای او را دارد…

جعفر نمازش را ادا می کند.

منبع : حدیث ماندگاری، زنده به عشق، جلد13، آذر آیین، قباد، 1390، انتشارات سوره سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده