خلبانان (85)
بالگرد عراقي سروان خلبان داود مهديزاده دلير به ما خبر دادندكه درمنطقة بين نيروهاي خودي (لشكر77) و عراقيها يك فروند بالگرد MIL24 عراقي نشسته است. بلافاصله هوانيروز به بررسي اوضاع پرداخت. نظر اطلاعات اين بود كه عراقيها آن را به عنوان تله گذاشتهاند و بچه هاي لشكر ميگفتند يا تيرخورده يا به اشكال فني برخوردكرده كه در آن منطقة فرود آمده است.

قرارشد سپاه پاسداران مستقر در آن منطقه موضوع را بررسي كند و اگرچنانچه امكان تخليه وجود دارد هوانيروز وارد عمل بشود.

   روز بعد سپاه پاسداران اعلام كردكه آن بالگرد بي دليل آنجا نشسته و نمي تواند تله‌اي باشد.

   بلافاصله به دستور سروان مجيدي، همافر يزدان پرست به همراه تيم فني به منطقه اعزام شدند و با آنكه منطقه مين گذاري شده بود توانستند به سراغ بالگرد رفته و داشتن نقص فني آن را تأييدكنند. پس از آن دستور داده شدكه درصورت امكان آن بالگرد تخليه شود و چون تخليةآن از راه هوا (پرواز) امكان نداشت به پيشنهاد تيم فني هوانيروز و با ابتكار يكي از پرسنل لشكر77 پرسنل ما توانستند بااستفاده از تانك بالگرد را به روي تريلري -كه براي همين منظور به منطقه آورده شده بود- سوار كرده و از منطقه تخليه كنند. بالگرد مذكور بلافاصله به پايگاه دزفول حمل شد.

   فرداي آن روز بالگردهاي عراقي به دنبال بالگردي بودند كه امروز در موزة هوايي سعدآباد تهران براي بازديد مردم به نمايش گذاشته شده است.1

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

1. ماجراي كامل اين بالگرد در كتاب سجيل آتش و با نام داستان باد سرخ  از زبان سرهنگ يزدان پرست رئيس تيم فني نوشته شده است . (مؤلف)

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده