خلبانان (78)
نجات خلبانان سرهنگ عباس شريفی درگرماگرم عمليات رمضان -كه دشمن به شدت پاتك كرده و مقداري هم پيشروي كرده بود- تيم آتش هوانيروز براي جلوگيري از پيشروي دشمن وارد عمل شد و در يكي از اين درگيريها يكي از بالگردهاي كبراي ما مورد اصابت مستقيم گلوله تانك T72 قرارگرفت.

آن روز ما به خاطر سانحه‌اي كه روز قبل داشتيم اجازة پرواز نداشتيم و فقط ناظر عمليات پروازي يگانهاي هوانيروز بوديم. با شنيدن اين خبر پرسنل حاضر در محل تجمع هوانيروز، غمگين و نالان شروع به عزاداري كردند و درغم فقدان ستوان خلبان ولي الله سليماني و ستوان خلبان مسعود نيكمرد اشك ريختند. در اين حال، يكي از مسئولان به طرف فرمانده يگان مستقر درآن منطقه ( نيروي زميني) رفته و از او خواست كه در مورد تخليه شهدا اقدام نمايد. باتوجه به اينكه در آن منطقه درگيري شديدي بود، فرمانده يگان مستقر تخلية جنازة شهدا را موكول به ساعاتي بعد كردكه احتمال مي‌رفت حجم آتش دشمن در منطقه كم خواهد شد. اين جواب همه را پكركرده بود و واقعاً كسي نمي‌توانست كاري بكند، كه ناگهان خبر رسيد: خلبانان زنده اند!  سر هنگ نصر خلبانان را تخليه نمود. شنيدن زنده بودن خلباناني -كه بالگرد آنها در آسمان باگلوله مستقيم توپ منفجر شده بود- باور نكردني بود، ولي ساعتي بعد متوجه شديم كه اين امرحقيقت دارد و سرهنگ نصر، آن دوخلبان را -كه يكي به شدت مجروح و ديگري سوخته بود- نجات داده بود و درآن لحظات كه ما بحث مي‌كرديم  اين خلبانان دربيمارستان اهواز تحت مداوا قرار داشتند.

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده