خلبانان (75)
والفجر8، دوخلبان شهيد سرگرد علي اكبر اسماعيلي (من و جناب تهراني) بلافاصله به منطقه رفته و نيروهاي عراقي را منهدم كرديم، در بازگشت گلوله توپي گلوله زماني درجلو بالگرد منفجرشد و تركش آن شيشة جلو بالگرد را شكست و يك قطعة آن هم به كلاه هلمت من خورد.

درعمليات والفجر8 درمنطقه فاو و سه راهي الله اكبر عراق تحركات وسيعي آغازكرده بود. به ما مأموريت دادند كه براي انهدام نيروهاي عراقي وارد عمل بشويم.

(من و جناب تهراني) بلافاصله به منطقه رفته و نيروهاي عراقي را منهدم كرديم، در بازگشت گلوله توپي گلوله زماني درجلو بالگرد منفجرشد و تركش آن شيشة جلو بالگرد را شكست و يك قطعة آن هم به كلاه هلمت من خورد.

ما بالگرد را به لطف خدا به منطقه استقرار هوانيروز رسانده و سوار بالگرد بعدي شده و همراه جناب سرهنگ عباس بابايي و محسن مير حسيني به كمك دو تيپ از لشكر21 حمزه كه در چنانه به محاصره نيروهاي عراقي درآمده بودند شتافتيم و در دوپريود پروازي، چند دستگاه تانك و نفربر عراقي را منهدم كرديم و مانع ازبه محاصره شدن تيپهاي لشكر21 حمزه شديم.

در پريود سوم ستوان حسين راستگو و ستوان محمدشفيعي براي انهدام مابقي نيروهاي عراقي به منطقه اعزام شدندكه هردو به فيض شهادت نائل آمدند.

شجاعت حسين راستگو و محمدشفيعي زبانزد همة نيروهاي خودي بود و اين دوبزرگوار در عمليات والفجر8 نقش تعيين كننده اي داشتند.

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده