زنده به عشق (شرح حال شهید امیر محمد جعفر نصر اصفهانی -34)
ترس - این روز ها بیشتر مواظب خودتان باشید جناب سروان. دوستان و همکاران جعفر به او هشدار می دهند که هنگام خروج از محل کار خود بیشتر مراقب باشد. می گوید امام زمان (عج) اوج ترور ها است... او را از گزند و آزار بدخواهان می ترسانند: - خوبان به اندازه دوستانشان، دشمن دارند قربان، خیلی احتیاط کنید.

جعفر در جواب این دوستان خیر خواه فقط لبخند می زند… گویی میخواهد بگوید:

سیصد گل سرخ یک گل نصرانی

ما را ز سر بریده می ترسانی؟

ما گر ز سر بریده می ترسیدیم

در محفل عاشقان نمی رقصیدیم…

 

 

منبع : حدیث ماندگاری، زنده به عشق، جلد13، آذر آیین، قباد، 1390، انتشارات سوره سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده