آتش دل(34)
راز و نياز ميتوان صد خنده بر تقدير كرد خلقت خود را نكو تفسير كرد ميتوان با عزم راسخ اين زمان سرنوشت خويش را تعبير كرد ميتوان در حول اين چرخ فلك دردها را چارهاي تدبير كرد ميتوان اينك تقلّايي ز عشق در گريز از اين تب تزوير كرد

مسلك سالوس را از ياد برد

 

ياد يوسف را ز نو تصوير كرد

زين سراي خاك تا افلاك رفت

 

باعروج، اين خاك را تحقير كرد

خانة ويران دل را با خلوص

 

زينتي داد و ز بن تعمير كرد

مي‌توان تا اوج اعلا پر گشود

 

روح و جان را با دعا تطهير كرد

مي‌توان در كنج اين ماتم سرا

 

ضجّه را تبديل بر، تكبير كرد

انقلابي در درون بر پا نمود

 

بُردها از يمن اين تأثير كرد

مي‌توان در جوشش ايمان به دل

 

اشك پاك توبه را تقطير كرد

 

منبع: آتش دل، بیطرف(محزون)، فرزاد،1386، تهران ایران سبز

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده