درمانگران رزمنده(29)
ديدار گمشده شهين شهبازي حدود سالهاي 65 ـ 1364 بود. سردمداران جنگي عراق اعلام كرده بودند كه هر دو ساعت شهرها را مورد حمله قرار خواهند داد. در واقع همين طور هم بود. ساعت0800 صبح موشكي به شهر دزفول اصابت كرد؛ دو ساعت بعد درست رأس ساعت10 نيز صداي مهيب انفجار موشك شنيده شد. اين بار صدا، با كمي فاصلة مكاني از شليك اول به گوش رسيد.

بيشتر به نظر مي‌رسيد هدف، جنگ رواني است. آنها مي‌خواستند سعي كنند تا خانواده‌ها را از شهرها دور كنند. درست دو ساعت به دو ساعت صداي انفجار شنيده مي‌شد، ولي ساكنين مقاوم دزفول همچنان سر جاي خود ايستاده بودند و به كار روزمره ادامه مي‌دادند. اين حالت تا بعدازظهر ادامه داشت. بعد از شليك موشك، صداي آژير آمبولانس‌هايي كه به طرف بيمارستان مي‌آمدند، گوش را مي‌آزرد. خانواده‌ها و هركس، هر وسيله‌اي پيدا مي‌كرد خود را به بيمارستان مي‌رسانيد. در ميان مجروحان، بچه‌هاي كوچك، زياد ديده مي شدند. يكي از آنها دختر شش ساله‌اي بود با موهاي قهوه‌اي بلند، ژوليده و خاكي كه تركش به پيشاني‌اش خورده بود، امّا زخمش عميق نبود. آنهايي كه او را آورده بودند، مي‌گفتند آوار پدر و مادرش را شهيد كرده است و فعلاً كسي را ندارد… مثل او زياد بودند ولي او با حرف‌هاي شيرينش، جور ديگري جلب توجه مي‌كرد. صورت او را كمي شستيم ولي چون پيشاني‌اش زخمي شده بود و درد داشت. اجازه نمي‌داد كاملاً صورتش را بشوييم. براي او در راهرو تخت كوچكي گذاشتيم تا در معرض ديد همه باشد و هر كس از راهرو رد مي‌شود بتواند او را ببيند شايد به اين روش شناسايي شود. اقوام مجروحان، آنهايي كه جان سالم به در برده بودند، كم‌كم به بيمارستان مي آمدند. هر كس فاميل خود را پيدا مي‌كرد و از اينكه او را زنده مي‌ديد، خدا را شكر مي‌گفت. مردي جوان با قامتي متوسط، سراسيمه طول راهرو را چندين بار بالا و پايين رفت ولي فاميل خود را پيدا نكرد. دخترك گريه مي‌كرد و در حاليكه مرد رد مي‌شد به او هم نيم نگاهي مي انداخت و مي‌گذشت. مرد فاميل خود را پيدا نمي‌كرد. كلافه و خسته شده بود. عاقبت ايستاد تا نفسي تازه كند. برحسب اتفاق، به تخت دخترك تكيه داد. دخترك بلند شد. ميله‌هاي تخت را گرفت و گفت: عمو، عمو، مرد بلافاصله برگشت. لحظه اول مات و مبهوت، لحظه بعد فرياد و گريه، دخترك را بغل كرد، بوييد و بوسيد. هر دو گمشده خويش را يافته بودند.

منبع: درمانگران رزمنده، منتظر، رضا،1386، انتشارات ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده