فاتحان خرمشهر(11)
امیر سرتیپ2 سید علی اکبر موسوی قویدل اثرات آتش ضد تهیه طبق گفته سرگرد توپخانه فرمانده گردان کاتیوشای ارتش عراق که در ساعت شش صبح همان روز به اسارت نیروهای ایرانی در آمده قابل توجه است: «اجرای آتش انبوه توپخانه ارتش ایران تلفات و خسارات سنگینی به نیروهای ما وارد کرد و سازمان تک نیروهای ما را بر هم زد. همه برای تقلیل آسیب پذیری در حال تغییر موضع بودند و من هم برای مصون ماندن از آتش مجبور شدم از منطقه خارج شوم که ناگاه خود را در میان نیروهای ایرانی دیدم و به اسارت در آمدم.»

لشکر۱۰ زرهی با زیر امر گرفتن تیپ۳۱ نیروی مخصوص مأموریت داشت؛ با عبور از رودخانه کرخه شهرهای اندیمشک و دزفول را تصرف کند. همچنین پایگاه هوایی و پادگان تیپ زرهی و تأسیسات فرماندهی لجستیکی نیروی زمینی و گلوگاه حیاتی استان خوزستان در پل حسینیه (جاده اندیمشک – خرم آباد) را به تصرف در آورد. لشکر1مکانیزه همچنین مأموریت داشت؛ با عبور از رودخانه کرخه شهر شوش را تصرف کند و سپس با کمک به لشکرهای5 مکانیزه و۹ زرهی از طریق شمال منطقه اهواز را محاصره کند.

آگاهی دشمن از استقرار یگان های لشکر۲۱ حمزه در منطقه سرپل  و شرق رودخانه، شاید رضایت خاطر فرماندهان عراقی را فراهم کرده بود، زیرا تصور می کردند. نیروهای لشکر به سبب تلفات و خسارات وارده از روحیه مناسب برخوردار نبوده و تجدید سازمان یگان ها در کوتاه مدت غیرممکن است و لذا لشکر کارآیی رزمی لازم را ندارد.

 مناسب ترین محل برای عبور از روخانه کرخه، محدوده پل سرخه نادری بود. پاک کردن ارتفاعات شمالی منطقه برای دفع هرگونه تهدید از جناح شمالی ضرورت داشت. لذا تقدم تلاش آفندی به انهدام نیروهای خودی در منطقه سرپل سرخه نادری متمرکز گردید.

 در ساعت0115 نهم آبان، حرکت یگان های دشمن برای نیروهای تأمینی یگان های در خط منطقه سرپل آشکار شد و مراتب با استفاده از وسایل ارتباطی مطمئن به رده های فرماندهی اطلاع داده شد

آشکار شدن تک قریب الوقوع دشمن

با آشکار شدن تک قریب الوقوع دشمن، به مدت10 دقیقه

آتش ضد تهیه که از قبل برای برهم زدن سازمان آفندی دشمن طرح ریزی شده بود، اجرا گردید. اثرات آتش ضد تهیه طبق گفته سرگرد توپخانه فرمانده گردان کاتیوشای ارتش عراق که در ساعت شش صبح همان روز به اسارت نیروهای ایرانی در آمده قابل توجه است:

«اجرای آتش انبوه توپخانه ارتش ایران تلفات و خسارات سنگینی به نیروهای ما وارد کرد و سازمان تک نیروهای ما را بر هم زد. همه برای تقلیل آسیب پذیری در حال تغییر موضع بودند و من هم برای مصون ماندن از آتش مجبور شدم از منطقه خارج شوم که ناگاه خود را در میان نیروهای ایرانی دیدم و به اسارت در آمدم.»

از ساعت0355 نهم آبان، آتش تهیه دشمن با شدت هر چه تمام تر بر روی یگان های در منطقه سرپل و شرق رودخانه کرخه باز شد. حجم آتش تهیه در تمام منطقه به ویژه در منطقه سرپل به قدری شدید و سنگین بود که توصیف آن مشکل است.

اجرای آتش که تا ساعت0540 همان روز ادامه یافت، این نگرانی را برای رده های فرماندهی ایجاد کرده بود که تلفات و ضایعات وارده به خصوص در منطقه سرپل، امکان مقاومت را در مقابل پیشروی دشمن از بین برده است. ولی به لطف خداوند و به سبب آرایشی مناسب مواضع پدافندی حداقل خسارت به نیروها وارد شد.

( نُه نفر شهید و زخمی شدند.) حتی یک گلوله روی مواضع توپخانه که معمولاً هدف اصلی این قبیل آتش ها است، اصابت نکرد. در خاتمه آتش تهیه دشمن، کلیه یگان های رزمی و پشتیبانی رزمی خودی مستقر در مواضع پدافندی، آماده مقابله با تک نیروهای دشمن شدند.

تک اول دشمن

در ساعت0540 دقیقه صبح نهم آبان، با یگان های نیروی مخصوص و پیاده از جناحین راست و چپ در منطقه سرپل شروع شد. دشمن با ایجاد پرده دود پیشروی عناصر تک رو را پشتیبانی و در ساعت0730 نبرد تن به تن در سنگرهای مقدم پدافندی شروع شد. مقاومت سرسختانه نیروهای خط مقدم پدافندی تک دشمن را متوقف کرد و  نیروهای تک ور عراقی با به جا گذاشتن تعدادی کشته و زخمی مجبور به عقب نشینی شدند.

در این مرحله فقط احتیاط لشکر که یک گروه رزمی تانک بود، برای کمک و تقویت یگان های خط مقدم پدافندی به منطقه سرپل اعزام شد.

منبع: فاتحان خرمشهر، ابوعلی، زهرا،1388، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، تهران

 

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده