فاتحان خرمشهر(10)
امیر سرتیپ2 سید علی اکبر موسوی قویدل تک سپاه سوم ارتش عراق همزمان با تلاش آفندی در9/8/1359 در جبهه جنوب لشکر۲۱ حمزه با تجدید سازمان تعجیلی یگان ها، ابتدا از تاریخ27/7/1359 (چهار روز بعد از آفند ناموفق) مسئولیت پدافند در شرق رودخانه کرخه از پل سرخه نادری تا عبدالخان (حدود70کیلومتر) را بر عهده گرفت. سپس برای انسجام یگان ها و الحاق تیپ۲ زرهی دزفول به لشکر۹۲ زرهی در اهواز، با زیر امر گرفتن گروه رزمی ۲۹۱ تانک، مسئولیت پدافند از خط سرپل در غرب رودخانه کرخه را هم بر عهده گرفت.

تلاش نیروهای یگان ها در جمع آوری و عقب آوردن وسایل به جا مانده در عملیات آفندی23 مهر ماه و مجاهدات شبانه روزی نیروها در عقب جبهه ها در تعمیر وسایلی که در مدت بیش از دو سال (جریانات قبل و بعد از انقلاب) به علت عدم تعمیر و نگهداری غیرقابل استفاده شده و به صورت آهن پاره پارک شده بود، ارزشمند و قابل توجه بود. از طرفی اعلام آمادگی تعداد زیادی از نیروهای رها شده ازخدمت  برای شرکت در دفاع مقدس و عزیمت به مناطق عملیاتی امکان تجدید سازمان نسبی در یگان ها فراهم گردید.

فرماندهان با آرایش مواضع پدافندی و طرح ریزی اصولی پشتیبانی آتش که با استفاده از ارتفاعات سرکوب شمال منطقه، اجرای آتش های دقیق دیده بانی شده را میسر کرده بودند، از دفع تک احتمالی دشمن اطمینان خاطر پیدا کردند.

همچنین هوانیروز با استقرار یک گروه تاکتیکی هوانیروز در پایگاه هوایی دزفول و اعزام افسران رابط به قرارگاه مقدم نیروی زمینی و لشکر۲۱ حمزه درخواست های پشتیبانی را سر و سامان داد.

برابر اسناد موجود عناصر هوانیروز از تاریخ27/7/1359تا9/8/1359 روزانه با۲۶ سورتی و۲۷ ساعت پرواز توانستند۲۶ دستگاه تانک، ۲۵ قبضه توپ از کالیبرهای مختلف و۶۵ دستگاه خودرو دشمن را منهدم و۴۲۰ نفر از نیروهای دشمن را از بین ببرند.

در همین راستا پایگاه هوایی دزفول نیز با اعزام افسران رابط به قرارگاه های عمده درخواست های پشتیبانی نزدیک هوایی را به طور اصولی به جریان انداخت ضمن اینکه گردان های پدافند هوایی لشکر و گروه55 توپخانه با آرایش منطقی، پدافند عامل هوایی را در ارتفاع پایین برای یگان ها و تأسیسات در مقابل حملات هوایی دشمن فراهم کردند.

همچنین نیروهای سپاه پاسداران منطقه دزفول با نیروهای داوطلب مردمی از اولین روزهای مهر ماه در غرب رودخانه کرخه در زاغه های مهمات و منطقه شوش مستقر شدند و به صورت گروه های مقاومت شب ها به نیروهای دشمن ضربات مؤثر وارد می کردند و با مین گذاری در محل های مناسب تلفات و خساراتی به متجاوزین وارد می کردند.

فرمانده سپاه سوم ارتش عراق که هدایت و کنترل یگان های تکاور را در استان خوزستان برعهده داشت، با متوقف شدن آفندهای متقابل رزمندگان ایران، دستور پیشروی و ادامه تک در جبهه جنوب برای تصرف آبادان را به لشکرهای1 مکانیزه و ۱۰ زرهی صادر کرد.

منبع: فاتحان خرمشهر، ابوعلی، زهرا،1388، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، تهران

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده