فاتحان خرمشهر(5) – امیر سرتیپ2 سید علی اکبر موسوی قویدل
روزهای هفتم و هشتم مهر ماه دشمن تلاش خود را در روزهای هفتم و هشتم مهر ماه برای پاکسازی نیروهای پراکنده نیروهای ایرانی و تصرف ارتفاعات شمال غرب پل سرخه نادری متمرکز کرد. تیپ2 زرهی دزفول که با آتش دیده بانی شده توپخانه و بالگردهای جنگنده هوانیروز و هواپیماهای شکاری نیروی هوایی پشتیبانی می شد، موفق گردید. از پیشروی دشمن جلوگیری و ارتفاعات شمالی منطقه را حفظ کند. به همین دلیل نیروهای دشمن دوباره در حوالی سه راهی قهوه خانه مستقر شدند.

نهم مهر ماه

خلبانان هوانیروز و گروه های رزمی138و141 پیاده مستقر در شرق رودخانه کرخه، گزارش تمرکز و فعالیت آفندی لشکر1 مکانیزه دشمن در منطقه شوش را دادند.

 این خبر نشان می داد که عراقی ها قصد احداث پل و عبور نفربرهای زرهی از روی آن را دارند. در آن روز نیروها و بالگردهای جنگنده یک دستگاه تانک، پنج دستگاه نفربر و یک خودرو حامل پل را منهدم و تلفاتی به دشمن وارد کردند. یگان های لشکر1 مکانیزه به ناچار در دو کیلومتری رودخانه در دامنه های تپه ابو صلیبی خات مستقر شدند.

روز های ده، یازده و دوازده مهر ماه

با رسیدن و استقرار یگان هایی از لشکر21 پیاده و16 زرهی در منطقه، حرکت عمده ای غیر از تبادل آتش از دشمن مشاهده نشد. آرامش این چند روز برای فرمانده تیپ2 دزفول فرصت مناسبی بود تا یگان های خود را در حد امکان سازماندهی و گروه رزمی37 زرهی نیز در شرق کرخه با تجدید سازمان یگان ها از آمادگی رزمی نسبی برخوردار شوند.

روز سیزده مهر ماه

تیپ2 زرهی در اجرای دستور فرمانده نیروی زمینی ارتش با زیر امر گرفتن گروه رزمی37 زرهی و پشتیبانی آتش گروه55 توپخانه، هوانیروز و نیروی هوایی سر پلی به طول شش کیلومتر و عمق سه تا پنج کیلومتر در غرب رودخانه کرخه در سرخه نادری اشغال کردند؛ اما به سبب اخذ تماس با نیروهای دشمن، امکان توسعه سرپل میسر نشد و لشکر10 زرهی به غیر از آتش سنگین توپخانه اقدام دیگری به عمل نیاورد.

 ذکر خاطره ای در همین رابطه اهمیت حفظ سرپل را آشکار می کند. ساعت0400 عصر13 مهر ماه به اتفاق سرهنگ ستاد زین العابدین ورشو ساز، فرمانده لشکر21 پیاده حمزه برای دادن گزارش وضعیت یگان ها، در پادگان تیپ2  دزفول خدمت فرمانده نیروی زمینی ارتشی رسیدیم. در خاتمه گزارش قبل از ترک اتاق، سرگردی از تیپ ۲ دزفول سرآسیمه وارد اتاق شد و ضمن تشریح وضعیت نبرد به منظور اجتناب از تلفات و ضایعات در اثر آتش سنگین دشمن، عقب نشینی یگان ها را از سرپل اشغالی به شرق رودخانه کرخه درخواست کرد.

 فرمانده نیروی زمینی با پرخاش و نهیب تند اظهار داشت:

 «اگر از سرپل اشغالی عقب نشینی شود، مسئولان را در محل اعلام می کنم.»

 لذا با تصمیم منطقی و اصولی سرپل حفظ گردید.

منبع: فاتحان خرمشهر، ابوعلی، زهرا،1388، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده