خلبانان(30)
تسليم سرهنگ خلبان حسين حاج وكيلي در مرحله سوم عمليات فتحالمبين، سرهنگ علي صيّادشيرازي از ما خواستند كه پروازي درمنطقه چنانه ـ دوسلك داشته باشيم و با بالگردهاي عراقي كه در آنجا براي نيروهاي ما ايجاد مزاحمت ميكنند مقابله كنيم. وقتي به منطقه مورد نظر رسيديم، معلوم شد كه يك گردان عراقي در محاصرة نيروهاي ما قراردارد و دو فروند بالگرد عراقي براي كمك آنها آمدهاند.

با يك برنامه‌ريزي منظم ما در جلو آن بالگرد‌ها شروع به مانور كرديم و بالگرد تاو به خلباني جناب باقري و بابايي توانست آن دو بالگرد را درست در بالاي سر همان گردان هدف قرار داده، در وسط نيروهاي عراقي ساقط كنند.

   به اين ترتيب عراقيها دست از مقاومت كشيدند و نيروهاي مانده تسليم شدند؛ حاصل اين جنگ هوايي تسليم شدن نيروهاي زميني عراق بود.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده