تیپ37 زرهی در فتح المبین
نبرد تيپ 37 زرهي در روز 7/1/1361 نيروهاي متجاوز دشمن با آغاز روشنايي صبح روز 7/1/1361 و استفاده از پشتيباني هوايي در بمباران نيروهاي خودي و آتش تهيه سنگين پشتيباني توپخانههاي خود، پاتك سنگين ديگري را در منطقه عمومي دشت عباس و ارتفاعات تينه عليه نيروهاي قرارگاه قدس و نيروهاي تيپ 37 زرهي اجرا كردند و نهايت توان رزمي خود را بهكار بردند. اما به علت پيشروي چشمگير نيروهاي خودي در شمال غرب، شمال و شمال شرق امامزاده عباس و درگيري شديد آنان با نيروهاي دشمن و مقاومت و پايداري نيروهاي تيپ37 زرهي پاتك نيروهاي دشمن باز هم شكسته و با وارد كردن تلفات و ضايعات سنگيني مجبور به عقبنشيني شدند.

بار ديگر در ساعت 1600 نيروهاي دشمن آخرين پاتك سرنوشت ساز خود را عليه نيروهاي رزمنده درگير در منطقه عمومي دشت عباس و ارتفاعات تينه اجرا كردند كه به رغم بكارگيري حداكثر امكانات موجود خود؛ نشأت گرفته از اقتدار كل استكبار جهاني باز هم با تحمل تلفات و خسارات سنگين مجبور به عقب نشيني و استقرار در مواضع پدافندي گرديدند.

از عصر روز 7/1/1361 گستاخي هاي روزهاي گذشته نيروهاي دشمن به نا‌اميدي و يأس تبديل شد چرا كه نيروهاي دشمن به خاطر سرخوردگي هاي متوالي و تحمل تلفات و ضايعات غير قابل جبران پاتك هاي روزهاي گذشته و عبرت گيري از شكست هاي مكرر خود با اتخاذ شيوه پدافندي و استفاده از آتش هاي توپخانه و نيروهاي زرهي و بمباران هوايي مواضع و محل استقرار نيروهاي رزمنده ايراني را مورد آتشباري خود قرار مي‌دادند.

 

پايان روز 7/1/1361 و نبرد شبانه نيروهاي متخاصم

در پايان روز 7/1/1361 و آغاز تاريكي شب، نيروهاي دشمن همچون شبهاي گذشته ضمن پرتاب گلوله‌هاي منور و ادامه آتشباري شديد بر مواضع رزمندگان قهرمان ارتش جمهوري اسلامي ايران، تحركات وسيعي را با استفاده از تاريكي شب در منطقه عمومي دشت عباس و ارتفاعات تينه آغاز كردند. ستاد فرماندهي تيپ37 زرهي آغاز حركت نيروهاي دشمن در سطح صحنه نبرد را به عنوان جابه‌جايي و يا عقب نشيني تاكتيكي نيروهاي دشمن تحليل نمود. در نتيجة ضمن گزارش حركات وسيع نيروهاي دشمن به قرارگاه قدس به نيروهاي تابعه ابلاغ گرديد كه با استفاده از حداكثر توان رزمي و آتش هاي بي‌امان خود مواضع و محل استقرار نيروهاي دشمن را آماج حملات كوبنده خود قرار دهند و ابتكار عمل را از دشمن براي تجديد سازمان نيروها و تجهيزاتش سلب‌كنند. آتشباري نيروهاي خودي تا آغاز روشنايي صبح روز 8/1/1361 با قدرت هرچه بيشتر ادامه يافت و تأثيرات كوبنده نبرد شبانه نيروهاي دشمن را به‌كلي سردرگم كرده بود.

مختصر مطالبي را كه اينجانب درباره عمليات و شركت تيپ مستقل37 زرهي در جنگ فتح‌المبين نوشته‌ام، شما خواننده عزيز به‌عنوان قطره‌اي از درياي بيكران دفاع مقدس به حساب آوريد. دراينجا لازم مي‌دانم كه توصيف آن‌را از زبان رساي حافظ شيرين سخن بيان كنم:

 

هر شرح بي نهايت كز زلف يار گفتند

             حرفي است از هزاران كه اندر عبارت آمد

 

نبرد نيروهاي خودي و دشمن در روز 8/1/1361

با آغاز روشنايي صبح روز 8/1/1361 معلوم شد كه تحليل ستاد تاكتيكي تيپ37 زرهي در عقب‌نشيني تاكتيكي نيروهاي دشمن صحيح بوده و نيروهاي دشمن با استفاده از تاريكي شب گذشته و عقب‌نشيني اكثر نيروهاي زرهي خود از محور دچه به ابوغريب تا ارتفاعات تينه و دهانه تنگ ابوغريب عقب نشيني كرده و با آماده كردن تعداد زيادي از تريلرهاي تانكبر در حال سوار كردن تانكها و فرار از صحنه نبرد هستند. اين در حالي است كه نيروهاي درگير هم با انجام عمليات تاخيري منطبق با اصول جنگ قصد عقب نشيني را دارند.

با مشاهده وضعيت و گزارش به‌ردة بالا، نيروهاي تابعه تيپ37 زرهي و تيپ58 پياده ذوالفقار با حفظ تماس و پيشروي سريع به سوي مواضع و محل استقرار نيروهاي دشمن، آنها. را مجبور به جا گذاشتن تجهيزات و فرار از عرصه نبرد به‌سوي ارتفاعات تينه و دهانه ابوغريب نمودند.

 نيروهاي خودي با استفاده بهينه از آتش و حركت با وارد كردن خسارتهايي بسيار چشم گير به نيروهاي در حال فرار دشمن در ساعت1020 روز 8/1/1361 در خط سرخ (دامنه شرق ارتفاعات تينه) و در دهانه تنگ ابوغريب مستقر و مواضع دشمن را تصرف نمودند. در همين ساعت نتيجه عمليات و پيشروي تيپ37 زرهي و استقرار در دهانه تنگ ابوغريب را گزارش گرديد قرارگاه كربلا خاتمة عمليات فتح‌المبين را اعلام و دستور داده شد كه نيروها با حفظ موقعيت خود منتظر دريافت دستورات بعدي باشند.

خلاصه عمليات تيپ37 زرهي در عمليات فتح المبين

تغيير مكان تيپ37 زرهي در روز 3/1/1361 از منطقه دارخوين، سلمانيه و فياضيه آبادان به پاي پل نادري غرب شهرستان دزفول به مسافت 220 كيلومتر به صورت راهپيمايي تاكتيكي با بمباران هوايي دشمن در3 مرحله در طول مسير راهپيمايي مواجه شد.

طبق دستور قرارگاه كربلا قرار بود تيپ37 زرهي از پاي پل نادري به شهرستان انديمشك و از محور اصلي به سوي پل بالا رود و از مسير آبدانان به منطقه شمال عين خوش تغيير مكان مي‌كرد تا در كنترل عملياتي قرارگاه قدس قرار گيرد. در صورت اجراي ماموريت و تغيير مكان در اين مسير مدت زيادي طول مي‌كشيد تا تيپ37 زرهي وارد عمل شود. ضمن اينكه اكثر نيروهاي زرهي و تانكها به خاطر حركت مسافتي برروي شني دچار نقص فني گشته و از حركت باز مي‌ماندند، در نتيجه مأموريتي را كه اجراي به موقع آن از تيپ 37زرهي انتظار مي‌رفت، به انجام نمي‌رسيد.

تيپ37 زرهي به‌ منظور اجراي مأموريت محوله در حداقل زمان ممكن پيشنهاد داد كه در صورت موافقت، از پاي پل نادري به سه راه قهوه خانه و سپس تپه‌هاي علي‌گره زد حركت كند و با عبور از خط مقدم درگيري و در هم شكستن هرگونه مقاومت دشمن به سوي دشت عباس و عمق مواضع دشمن و منطقه‌نبرد پيشروي نمايد. اين پيشنهاد مورد موافقت و رضايت فرماندهي محترم نزاجا و دست‌اندركاران عمليات فتح‌المبين قرار گرفت و با تغيير ماموريت، تيپ37 زرهي در كنترل عملياتي قرارگاه فرماندهي نصر قرار گرفت.

تيپ37 زرهي درساعت1130 روز3/1/1361 يعني دومين روز جنگ فتح‌المبين از پاي پل نادري به سه راه قهوه‌خانه و تپه‌هاي علي‌گره‌ زد محل درگيري نيروهاي خودي و دشمن، در زير آتشباري شديد توپخانه‌ها و خمپاره اندازهاي دشمن تغيير مكان داد و براي عبور از خط و پيشروي به عمق مواضع دشمن آماده گرديد.

تيپ 37 زرهي در ساعت0230 روز 4/1/1361با عبور از خط نيروهاي خودي در تپه‌هاي علي‌گره زد، تك خود را آغاز و با استفاده اصولي از آتش و حركت مقتدرانه خود و در هم كوبيدن مواضع و مقاومت ها و انهدام نيروهاي مدافع دشمن به سوي غرب پيشروي كرد. درآغاز صبح روز 4/1/1361 يعني سومين روز جنگ به امامزاده عباس و ابتداي جاده دچه به ابوغريب رسيد و نتيجه را گزارش كرد كه بلافاصله طي پيام از قرارگاه كربلا تيپ37 در كنترل عملياتي قرارگاه قدس قرار گرفت و عمليات خود را ادامه داد.

با رسيدن نيروهاي تيپ37 زرهي به منطقه دشت عباس و جاده دچه به ابوغريب دشمن با صرف نظر از مواضع عين خوش اكثر نيروهاي خود را به سوي امامزاده عباس و محور دچه به ابوغريب گسيل كرد تا به هر صورت ممكن از پيشروي تيپ37 زرهي به‌سوي غرب ممانعت نمايد. در نتيجه محاصره نيروهاي ايراني مستقر در عين خوش شكسته شد.

از صبح روز 4/1/1361 سومين روز جنگ در منطقه دشت عباس و امامزاده عباس درگيري شديدي بين نيروهاي زرهي خودي و دشمن صورت گرفت. جنگ شاخ به شاخ و طاقت فرساي تانكها در مسافت بسيار نزديك تا قبل از ظهر 8/1/1361 ادامه داشت، به‌طوري‌كه مي‌توان درگيريهاي چند روزه نيروهاي تيپ37 زرهي و قرارگاه قدس با نيروهاي دشمن در منطقه دشت عباس را نقطه عطفي در جنگ نيروهاي زرهي در مدت هشت سال دفاع مقدس ناميد.

دشمن تلاش مي‌كرد تا با وارد كردن نيروهاي جديد تازه نفس و اجراي پاتكهاي سنگين و پي در پي به هر قيمت ممكن نيروهاي تيپ37زرهي را كه، عمده‌ترين مانع براي آنها محسوب مي‌شد، در منطقه دشت عباس و امامزاده عباس منهدم كنند و مجدداً به سوي تپه‌هاي علي‌گره‌ زد – سه راه قهوه خانه و ساحل غربي رودخانه كرخه پيشروي كنند، تا بدين‌وسيله اكثر نيروهاي ايراني را احاطه نمايند.

به‌رغم اجراي پاتكهاي مكرر دشمن رزمندگان قهرمان تيپ37 زرهي و قرارگاه قدس، با جانفشاني ارادة پولادين خود را به دشمن تحميل كرده و هرگونه فعاليت نيروهاي دشمن را با قدرتي زايد الوصف سركوب و نيروهاي دشمن را لحظه به لحظه دچار يأس و نااميدي بيشتري مي‌كردند.

عبور تيپ37 زرهي از خط مقدم نيروهاي خودي در تپه‌هاي عليگره‌زد و پيشروي برق‌آساي آن با استفاده از آتش و حركت و پاك كردن محور پيشروي با در هم كوبيدن مقاومت هاي دشمن و رسيدن آن به دشت عباس و امامزاده عباس و ابتداي جاده دچه به ابوغريب معادلات نظامي و آرايش تاكتيكي نيروهاي دشمن مستقر در اين منطقه را برهم زد.

دشمن غافلگير شد و ابتكار عمل خود را از دست داد. هر چند در صبح روز 4/1/1361 منطقه دشت عباس تا قبل از ظهر 8/1/1361 به‌صورت مركز ثقل جنگ فتح‌المبين در‌آمده بود، با اين وجود لطف پروردگار و فداكاري رزمندگان و دلاور‌مردان نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران – سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروهاي بسيجي و نيروهاي غيرتمند مردمي اين پيروزي عظيم و حماسه تاريخي را براي دولت و ملت و كشور خود به ارمغان آوردند.

وحدت فرماندهي در عرصه نبرد، همدلي و يگانگي بين فرماندهان بالا دست و نیروها پايين دست، غيرت ديني و حميت ملي و همة اين امور در سيماي نوراني سلحشوران عرصه جنگ تحميلي ترسيم شده بود. كه نتيجه آن شكست مفتضحانه دشمن بعثي عراق بود.

 

منبع: تیپ37 زرهی در عملیات فتح المبین، صارمی، مجید،1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده