خلبانان(20)
شهادت فرزند فرمانده هوانيروز سرهنگ خلبان حسين ربيعي يكي از بسيجياني كه در جمع سربازان مستقر در اطراف جراحي بود، فرزند سرگرد محبي اولين فرمانده هوانيروز بود. مسئولان ميخواستند او را خارج از ميدانهاي عملياتي نگه دارند، ولي او كه به خاطر جنگ از خارج به كشور برگشته بود، اصرار داشت كه در عمليات درگيري شركت كند.

مسئولين امر او را به همراه بالگرد رسكيو به مأموريت مي‌فرستادند. او در چندين حركت كه همراه بالگردها اعزام شده بود، چند تن از عراقيها را به اسارت درآورده و باهمان بالگرد رسكيو به محل استقرار نيروهاي خودي رسانده بود. سلاح او يك قبضه ژ3 و مقداري فشنگ بود. هر جا به منطقة تجمع كوچكي از عراقيها مي‌رسيديم، او از بالگرد پياده مي‌شد و مي‌رفت عراقي ها را اسير مي‌كرد و مي‌آورد.

   در ساعات عمليات نيز به عنوان نيروهاي كمكي دركنار تيم رسكيو قرارداشت. يك بارتيم آتش، عمليات گسترده‌اي دربين نيروهاي عراق انجام داد و نيروهاي زيادي را منهدم كرد. درحال بازگشت بوديم كه سه فروند هواپيماي عراقي به تيم پرواز حمله كردند و پس از بيست دقيقه تعقيب و گريز بالگرد 214 را مورد هدف قرارداد كه سه نفر از سرنشينان آن شهيد شدند. يكي از اين سرنشينان فرزند سرگرد محبي اولين فرمانده هوانيروز بود.

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده