خاطرات امیر سرتیپ ناصر آراسته(22)
مهم توفیق خدمت است ميگفت تعهد را بايد در چهره خدمت بيابيد، نه در لباس و درجه. وقتي اينگونه نگاه ميكرد، يك سرواني با درجه موقت ميشد سرهنگ، افرادي چون امير حسام هاشمي در كنار پيرمردي چون شهيد منفردنياكي كه مسنترين نظامي آن زمان بودند، با ايشان خدمت ميكردند. اين صحنه بسيار زيبا بود، جوان و پير با او خدمت ميكردند. چون وي به دنبال اين بود كه تعهد را در چهره خدمت بيابد.

يك زماني تعدادي از همرزمان و دوستانش حتي همرزمان زير دستش ترفيع گرفتند و به درجات بالاتري نايل شدند، دوستان با آشفتگي به وي مراجعه كردند و گفتند فلاني و فلاني درجه گرفتند، اين ترفيع حق شما هم بود، چرا نبايد به شما ترفيع بدهند.

رو به ما كرد و گفت من از اينكه ترفيع نگيرم ناراحت نيستم. زماني ناراحت مي‌شوم كه فرصت خدمت كردن به اين انقلاب و سرزمين را از خودم بگيرم. اين‌گونه با من حرف نزنيد. مي‌خواهيد چنين فرصتي را كه براي خدمت كردن براي من هست، به آن پشت كنم؟ آن روزي براي من عيب و ناراحت‌كننده است كه خودم فرصتي براي خدمت كردن نداشته باشم و يا آن فرصت را با دست خودم از بين برده باشم. لذا براي من مهم نيست كه ترفيع بگيرم يا نگيرم. مهم توفيق خدمت است و ان‌شاءالله آناني هم كه ترفيع گرفتند توفيق خدمت به اين نظام را بيش از پيش داشته باشند.

البته ديروز داماد محترمشان در دانشكده اشاره كردند كه وقتي درجه سرلشكري ايشان ابلاغ شد، گفتند براي من فرقي نمي‌كند كه ستوان، سرهنگ، سرتيپ و يا سرلشكر باشم. مهم‌ترين مسئله اين است كه بتوانم خدمتي كنم. البته ايشان از ترفيع درجه سرلشكريشان خوشحال بودند. مي‌گفتند اين ترفيع براي من به نشانه اين است كه مقام معظم رهبري به نيابت از امام زمان(عج) از من راضي هستند و اين ترفيع را به من عطا كرده‌اند.

مي‌گفت تعهد را بايد در چهره خدمت بيابيد، نه در لباس و درجه. وقتي اين‌گونه نگاه مي‌كرد، يك سرواني با درجه موقت مي‌شد سرهنگ، افرادي چون امير حسام هاشمي در كنار پيرمردي چون شهيد منفرد‌نياكي كه مسن‌ترين نظامي آن زمان بودند، با ايشان خدمت مي‌كردند. اين صحنه بسيار زيبا بود، جوان و پير با او خدمت مي‌كردند. چون وي به دنبال اين بود كه تعهد را در چهره خدمت بيابد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده